Trenčín je súčasťou projektu Making-City

21. 6. 2022

Študenti a lektori Slovenskej technickej univerzity, Technickej univerzity vo Viedni a Univerzity v Belehrade sa v Trenčíne venovali pozitívnym energetickým zónam. Workshop sa konal 12. mája 2022 v rámci európskeho projektu MAKING-CITY.

Na príklade nášho mesta sa počas workshopu snažili ukázať, aké sú možnosti využitia rôznych prístupov a nástrojov plánovania rozvoja mesta pre zníženie uhlíkovej stopy. „Tímy 36 študentov zo 7 európskych krajín pracovali na vybranom území a navrhovali energetickú víziu danej štvrte do roku 2030, ako aj návrhy na premenu územia,“ hovorí Vladimír Ondrejička zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

Workshop „Energetická transformácia územia prostredníctvom konceptu Pozitívne energetické zóny: modelové územie mesta Trenčín“ organizovali mesto Trenčín a Slovenská technická univerzita – SPECTRA Centrum excelentnosti EÚ, ktorí sú partnermi v projekte MAKING-CITY. Ten podľa slov V. Ondrejičku rozvíja koncept budovania energetických komunít, ktoré prispievajú k zvýšeniu verejnej akceptácie projektov obnoviteľnej energie a uľahčujú prilákanie súkromných investícií do prechodu na čistú energiu.

„Postupmi a metodikami s cieľom zadefinovať takzvanú mestskú oblasť pozitívnej energie sa od decembra 2018 zaoberá 35 partnerských organizácií z celej Európy,“ hovorí projektový manažér za mesto Trenčín Vladimír Škola. Naše mesto účasťou v projekte aktívne podporuje činnosti v oblasti znižovania energetickej náročnosti, skleníkových emisií ako aj aktivity, ktoré reagujú na nové klimatické zmeny.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!