Trenčín hľadá mestského kurátora

31. 5. 2023

Trenčín je po Trnave druhým mestom na Slovensku, ktoré zavádza pozíciu mestského kurátora, resp. mestskej kurátorky. Táto nová pozícia na mestskom úrade bude zahŕňať reguláciu reklamy, starostlivosť o umelecké diela a všetky prvky vo verejnom priestore, ktoré nám pobyt v ňom spríjemňujú. Uchádzači a uchádzačky sa môžu prihlásiť do 7. júna 2023 na www.trencin2026.sk/mestsky-kurator.

„Mestský priestor tvorí prostredie, v ktorom žijem. Všetky jeho prvky na nás nepriamo vplývajú. Platí to aj pre billboardy, bannery, nápisy a reklamy. Tie niekedy priestory zahlcujú a na ľudí v meste môžu pôsobiť až zmätočne, hovoríme o nich ako o vizuálnom smogu,” vysvetľuje Lívia Gažová, manažérka projektov architektúry a verejného priestoru Trenčín 2026 a dodáva: „Preto viaceré mestá zavádzajú regulácie, teda pravidlá pre umiestňovanie vizuálneho smogu, ktoré umožnia obyvateľom vnímať priestory okolo seba ako čistejšie, jasnejšie a príjemnejšie.”

Verejný priestor ako súčasť programu EHMK

Nová pracovná pozícia mestského kurátora – mestskej kurátorky na Mestskom úrade v Trenčíne je súčasťou systémových krokov, ktoré Trenčín robí v súvislosti  titulom Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK). Tento projekt má ambíciu zmeniť Trenčín na mesto súčasných európskych štandardov – príjemné, prístupné a udržateľné.

„Mesto Trenčín sa v súvislosti s blížiacim sa titulom Európskeho hlavného mesta kultúry snaží nielen bojovať s vizuálnym smogom, ale aj zjednotiť všetky prvky vo verejnom priestore podľa pripravovaného manuálu. Ten bude určovať vzhľad a kvalitu povrchov, ale aj mobiliáru, napríklad lavičiek alebo cyklostojanov,” vymenúva L. Gažová. Verejný priestor v našom meste by sa tak už o pár rokov mohol dostať na vyššiu úroveň.

Vytvoriť pozíciu mestského kurátora/mestskej kurátorky nebolo izolovaným rozhodnutím. „V rámci projektu prebehlo minulý rok v Trenčíne zisťovanie aktuálnej situácie vzhľadu verejných priestranstiev, analýza problémov a návrh riešení. Jedným z nich je vytvorenie pozície špecialistu na verejný priestor, ktorého náplňou práce bude najmä boj proti vizuálnemu smogu, ale aj uplatnenie nových strategických dokumentov, napr. manuálu verejného priestoru alebo manuálu reklamy,” hovorí L. Gažová. Mestský kurátor – mestská kurátorka sa v Trenčíne bude venovať aj umeniu vo verejnom priestore, spôsobu jeho umiestňovania a starostlivosti.

Mesto Trenčín sa stalo súčasťou dvojročného vzdelávacieho programu Cities in Placemaking, kde sa vo výbornej spoločnosti miest ako Helsinki, Rotterdam či Wroclav zaoberá vytváraním príjemných, prístupných a lepšie využívaných verejných priestorov.

Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Partnerom projektu je Európska únia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!