Trenčín dostane z Recyklačného fondu viac ako 102 tisíc eur

4. 2. 2014

Za vytriedené množstvá odpadu môžu mestá a obce na základe zákona  o odpadoch žiadať o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu. Nárok na príspevok vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a zhodnotenia príslušnej komodity.


Túto možnosť využilo aj Mesto Trenčín a v roku 2013 požiadalo o finančný príspevok za množstvá vytriedených zložiek odpadu za rok 2012. Mesto preukázateľne vyseparovalo a zhodnotilo 441,282 tony plastov, 2 878,263 t papiera, 427,28 t skla, 24,955 t pneumatík a 7,283 tony akumulátorov a batérií.


Správna rada Recyklačného fondu na základe týchto množstiev rozhodla o pridelení finančnej čiastky vo výške 102 449 eur. Tieto finančné prostriedky môžu slúžiť len na úhradu nákladov spojených so zabezpečením triedeného zberu, manipuláciou, dopravou vytriedeného odpadu na zhodnotenie, rozširovanie triedeného zberu a propagáciu triedenia odpadu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!