Trenčín dostane peniaze na ďalšie odborné učebne

18. 11. 2019

Mesto Trenčín uspelo vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu s ďalšími projektami, ktoré riešia nové odborné učebne na ďalších troch základných školách. Spolu získa vyše 230 tisíc eur. Potvrdilo to Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR.

Na Základnej škole na Kubranskej ulici tak budú môcť byť vybavené až štyri učebne – jazyková, počítačová (IKT), biologicko – chemická a polytechnická. Na nové odborné učebne sa môžu tešiť i na ZŠ, Na dolinách, kde pribudne jazyková a IKT učebňa. A napokon, Základná škola na Bezručovej ulici ponúkne výučbu v počítačovej (IKT) a polytechnickej učebni.

Je pravdepodobné, že okrem nového nábytku a učebných pomôcok bude nutná i stavebná úprava tried. Pred realizáciou sa však ešte musia uskutočniť verejné obstarávania. V týchto dňoch sa preto nedá ešte určiť termín začatia prác, vrátane dodania nového vybavenia odborných tried.

Štyri školy už odborné učebne majú

Základné školy na uliciach Veľkomoravská, Novomeského, Dlhé Hony a Hodžova už majú didaktické pomôcky, počítače a iné vybavenie v nových odborných učebniach. Mesto na tento účel získalo vyše 160 tisíc z eurofondov a prispelo i z rozpočtu. Na niektorých školách boli nutné i stavebné úpravy.

Základná škola na Veľkomoravskej ulici má novú počítačovú (IKT) učebňu a stavebnými úpravami na tejto škole vznikla i moderná chemická trieda so všetkým potrebným vybavením. Škola na Hodžovej ulici má dve učebne s novými informačno-komunikačnými technológiami. Žiaci ZŠ, Novomeského sa učia už aj v biologickej triede, kde majú k dispozícii moderné prístroje a pomôcky. Základná škola na Dlhých honoch má zatiaľ namontovanú časť vybavenia pre dve nové odborné učebne – počítačovú a jazykovú. Zvyšok dokončia počas vianočných prázdnin.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!