Trenčín bude mať ďalších 26 nájomných bytov

1. 6. 2018

Po tom, ako mesto kúpilo 48 nájomných bytov v polyfunkčnom dome „Obytný súbor Condominium Eurozeta Trenčín“ na Veľkomoravskej ulici, získa v tomto roku ešte ďalších 26 bytov, vrátane parkovacích miest a prislúchajúcej infraštruktúru.

V budove bývalej administratívy Ozety na Veľkomoravskej ulici prerobili niekdajšie kancelárie na byty. Investorom bola spoločnosť Solum, od ktorej Mesto kúpilo 48 nových nájomných bytov. Trenčín získal dotáciu z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a aj podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Celková kúpna cena 48 nájomných bytov, vrátane 48 parkovacích miest bola vyše 2,3 milióna eur. Do 26 jednoizbových a 22 dvojizbových bytov by sa prví nájomcovia mali nasťahovať v lete 2018 po tom, ako žiadateľom odporučí prideliť byty komisia sociálnych vecí  a následne uzavretie nájomných zmlúv odsúhlasí mestské zastupiteľstvo (pravdepodobne 4. 7. 2018).

Ďalších 26 nájomných bytov by malo mesto získať ešte v tomto roku na rovnakej adrese. Ich kúpu schválili mestskí poslanci vo februári 2018, a to formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR. 16 jednoizbových a 10 dvojizbových bytov má cenu takmer 1,2 milióna eur, z toho 65 % by zabezpečil úver zo ŠFRB a 35 % dotácia z ministerstva. Parkovacie miesta a pozemky pod parkovacími miestami by mesto odkúpilo za 1 euro.

Kde treba žiadať o mestský nájomný byt?

Žiadosť spolu s povinnými prílohami treba odovzdať v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne. Žiadateľom môže byť len občan s trvalým bydliskom v Trenčíne. Čo všetko treba doložiť k žiadosti a celý postup od žiadosti k prideleniu nájomného bytu nájdete na webe mesta: Pre občanov – Bývanie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!