Trenčín 2026 čaká obhajoba

3. 2. 2021

Vypočutia kandidátov na Európske hlavné mesto kultúry 2026 pred medzinárodnou porotou sa začali 2. februára 2021. Náš tím príde na rad vo štvrtok 4. februára 2021. Či Trenčín postúpi do druhého kola, dozvieme sa v piatok 5. februára 2021.

O titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 sa uchádza osem slovenských miest. Okrem Trenčína aj Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trnava a Žilina. Mestá tento týždeň predstavujú hodnotiacej komisii svoje projekty. Pre nepriaznivú pandemickú situáciu je vypočutie online formou.

Prihlášky a vypočutia miest hodnotí skupina odborníkov zložená z expertov na oblasť kultúry a umenia. Nezávislých odborníkov nominovaných európskymi inštitúciami dopĺňajú aj dvaja slovenskí porotcovia, ktorých po konzultácii s Európskou komisiou menovalo ministerstvo kultúry SR. Ján Sudzina a Jozef Kovalčík sú súčasťou jedenásťčlennej medzinárodnej poroty, ktorá sa do online vypočutia prihlasuje z deviatich štátov Európy. Vypočutie pozostáva z 30-minútovej obhajoby projektu a hodinového ZOOMu plného otázok a odpovedí od porotcov.

Projekt, s ktorým sa naše mesto uchádza o kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026 predstavuje aj 60 stranový Bid Book, ktorý si môžete prelistovať na webstránke trencin2026.sk zatiaľ v anglickom jazyku, slovenská verzia tam bude tiež čoskoro dostupná.

Fíni sú už v druhom kole

Titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) sa každý rok udeľuje dvojici, respektíve trojici európskych miest. Slovensko bude v roku 2026 cez projekt EHMK spojené s Fínskom. 

„Jedným z cieľov projektu Trenčín 2026 je aj to, aby Európe záležalo na Trenčíne a Trenčínu záležalo na Európe. Spôsob, ako dosiahnuť tento cieľ, je spolupráca medzi budúcimi, ale aj bývalými Európskymi hlavnými mestami kultúry,“ hovorí Terina Barčáková, z tímu Trenčín 2026, ktorá má na starosti medzinárodnú komunikáciu. 

Fíni sa aktuálne nachádzajú v druhom kole a rozhoduje sa medzi troma mestami Oulu, Tampere a Savonlinna. Oulu je viac ako 400-ročné mesto, najväčšie v severnom Fínsku. Má 106 mestských častí a približne 208 939 obyvateľov. Téma ich kandidatúry je Kultúrna zmena podnebia (Cultural Climate Change). Naliehavo sa snažia, aby ľudia pochopili, že kultúra je to, čo nás robí ľuďmi a že jej strata spôsobuje nespokojnosť a depresiu. Vo svojom kultúrnom programe sa venujú digitálnym technológiám, udržateľnému umeniu v prírode či vzdelávaniu všetkých vekových kategórií. Zaujímavý je ich program s názvom Záleží nám na noci (Dark matters), kde skúmajú kontrasty, duševné zdravie či históriu. Množstvo svetla u nich veľmi závisí od ročného obdobia a ľudia sa s nedostatkom svetla v zime a svetlými nocami v lete vyrovnávajú individuálne.

Tretie najväčšie mesto Fínska – Tampere má tému Kvalita rovnosťou (Quality by Equality). Prínos a hodnotu kultúry vnímajú cez jej každodennosť. Tampere má ambíciu ešte viac rásť, no chcú to robiť udržateľne a aj prostredníctvom kultúry. Program delia na bloky Verejné sauny (Public sauna), Revolúcie (Revolutions), Múdrosť stromov (Wisdom of trees) a Dúfajúc v dediny (Village hoping). V rámci projektu Cultivating Curiosity (Generations together) by sme s Tampere radi zorganizovali graffiti workshop pre seniorov alebo tanečné predstavenia.

Mesto Savonlinna spolu s regiónom Saimaa plným jazier pripravili program s názvom Fenomén Saimaa (Saimaa Phenomenon) s cieľom „rozhýbať stojaté vody“. Je to jedinečná zmes vody, lesov, histórie, kultúry spolu so zmyslom pre komunitu, kultúru, fínsku národnú hrdosť a medzinárodné spolupráce. V programe sa zaoberajú silou vody, spájaním pomocou mostov alebo radosti obyvateľov východného Fínska. My by sme sa radi inšpirovali v ich modernom prístupe k hradu.

„Medzinárodná spolupráca je pre nás veľmi dôležitá a veríme, že nám prinesie veľa výhod. Je však nutné rozmýšľať aj nad tým, čo my vieme ponúknuť Európe. Krása Európy spočíva v zjednotenej rôznorodosti,“ uzatvára Terina Barčáková z tímu Trenčín 2026.

Najuznávanejší projekt EÚ

Európske hlavné mesto kultúry je jedným z najuznávanejších projektov Európskej únie. Hostiteľom sa môžu stať všetky mestá EÚ, kandidátske krajiny aj potenciálni kandidáti na členstvo EÚ a členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú zapojení do programu Kreatívna Európa.

Akcia Únie EHMK zdôrazňuje význam miest ako centier kultúrneho života. Vďaka umeniu a kultúre pomáha zlepšiť kvalitu života obyvateľov, posilňuje spolupatričnosť a podporuje kultúrnu diverzitu Európy. Domáci a zahraniční návštevníci miest sa môžu počas celého trvania projektu zapájať do rôznych kultúrnych aktivít. Titul EHMK priniesol v minulosti mestám nové príležitosti rozvoja kultúrneho, spoločenského a ekonomického života. Mnohé z nich ako napríklad Lille, Glasgow, Essen či Košice dokázali oživiť svoje mestské centrá, a to najmä vďaka tvorivosti, novým návštevníkom a medzinárodnému uznaniu.

Výsledky vypočutia budú v piatok

Postupujúcich kandidátov oznámi predseda skupiny odborníkov 5. februára o 15.00. Verejnosť a médiá budú môcť sledovať vyhlásenie výsledkov aj na sociálnych sieťach Ministerstva kultúry SR.

Konečný výber je naplánovaný na jeseň, pričom v tejto fáze sa môže skupina odborníkov rozhodnúť kandidátske mestá aj navštíviť.

Ktoré mesto ponesie titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 a získa prestížnu cenu vo výške 1,5 milióna eur na počesť Meliny Mercouriovej, bude známe najneskôr v decembri 2021.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!