Trenčiansky zimný štadión je časovanou bombou, nový investor ho chce zrekonštruovať

15. 5. 2012

Zimný štadión Pavla Demitru si vyžaduje okamžitú opravu. Mesto ho prevzalo v októbri minulého roka od akciovej spoločnosti Dukla Trenčín v havarijnom stave. Naviac, bez dokumentácie k chladiarenskému zariadeniu. Chladiace veže sú opotrebované a skorodované. Roky sa do zastaralej čpavkovej chladiarenskej technológie neinvestovalo. Kondenzačná časť chladiaceho okruhu je v katastrofálnom stave a nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu.


Na možné úniky čpavku mesto upozornila technická správa revízneho technika a tiež civilná ochrana obyvateľstva. „V systéme je 12 ton čpavku, pričom normálne zimné štadióny, kde sú novšie technológie, majú tak okolo 2,5 tony. Na samotné chladenie plochy stačí priblížne jedna tona,“  uviedol odborník civilnej ochrany obyvateľstva Miloš Kment, ktorý zároveň upozornil, že ak by na trenčianskom zimnom štadióne došlo k nejakej trhline na potrubiach alebo nádrži, tak už pri samotnej 3 cm veľkej diere by mohlo do troch minút uniknúť približne 1,652 tony čpavku. „To je strašné množstvo, je to vyše 600 kilogramov za minútu. Ohrozených by bolo až do 10 tisíc ľudí. Ak by došlo k havárii v čase hokejového zápasu, to číslo by bolo oveľa vyššie. To je  dosť veľké riziko.“


Na základe zistených skutočností bolo mestu Trenčín odporučené bezodkladné odstránenie zistených závad. „V opačnom prípade by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a životov obyvateľov mesta,“ zdôraznil Miloš Kment.


„Po týchto zisteniach nedovolím vyrobiť ľad a otvoriť štadión. Zabezpečiť výmenu chladiarenskeho zariadenia vlastnými prostriedkami nedokážeme, preto vnímam ponuku investora, s ktorým rokujem už 4 mesiace, ako dar z neba,“ povedal primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. „V tejto chvíli je predaj zimného štadióna jediná možná cesta, ako štadión zachrániť. Akékoľvek diskusie o prenájme štadióna Hokejovému klubu Dukla Trenčín sú za daných okolností irelevantné. Záleží mi v prvom rade na bezpečnosti občanov.“


Investor zo Slovenska chce začať s výmenou celého chladiarenskeho zariadenia, ľadovej plochy a mantinelov okamžite po získaní štadióna. Postupne tu chce preinvestovať niekoľko miliónov eur. „Trenčín by bol po Bratislave a Košiciach tretím mestom, ktoré by malo modernú hokejovú arénu,“ zdôraznil R.Rybníček. „Jednou z mojich podmienok je, aby na štadióne mala svoj priestor hokejová mládež, ktorú bude mesto dotovať.“


Predajom zimného štadióna sa bude zaoberať mestské zastupiteľstvo 21.júna 2012.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!