Trenčianski poslanci neodsúhlasili program mimoriadneho zastupiteľstva

15. 2. 2007

          Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zvolal na dnes z dôvodu podania žiadosti časti poslancov MsZ v Trenčíne s priloženým programom primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER.


          V úvode rokovania zložil poslanecký sľub Martin Barčák (na snímke vpravo), ktorý sa úvodného, decembrového rokovania nemohol zúčastniť. Potom poslanci pristúpili k schvaľovaniu programu, ktorý mal podľa predkladateľov vykreovať orgány mesta. Keďže predložený program mimoriadneho rokovania MsZ nezískal väčšinu poslaneckých hlasov, B. Celler rokovanie ukončil. Z dvadsaťpäťčlenného zastupiteľstva 12 poslancov hlasovalo za prerokovanie programu, trinásť poslancov sa hlasovania nezúčastnilo.


          „Zastúpenie v mestskej rade musí byť pomerné k počtu poslancov, zvolených za politické strany a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Skupina poslancov toto pri zostavovaní programu, ktorý navrhla na rokovanie zastupiteľstva, nerešpektovala, čo je v rozpore so zákonom. Naviac, návrh na menovanie viceprimátora a poslanca, dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie, je v kompetencii len primátora, nemôže byť predmetom poslaneckej iniciatívy. Preto bol postup skupiny poslancov v rozpore s platnou legislatívou a domnievam sa, že rozhodnutie mestského zastupiteľstva neschváliť program mimoriadneho zastupiteľstva je dobrou správou, ostáva naďalej otvorená možnosť rokovať a diskutovať. Uvedomme si, že tzv. trinástka, ktorá nehlasovala, mohla navrhnúť nový program a zvoliť orgány mesta s minimálnym zastúpením poslancov Smeru SD a piatich poslancov ĽS HZDS. K čomu by to však viedlo? Zvolal som približne pred dvomi týždňami rokovanie zástupcov všetkých politických strán v mestskom zastupiteľstve, predstavitelia Smeru SD a zástupca piatich poslancov, zvolených za ĽS-HZDS to odmietli. Budem pokračovať v tejto iniciatíve, v prospech občanov mesta je totiž len jedno riešenie, normálne si sadnúť za stôl, rokovať a dohodnúť sa,“ povedal po ukončení rokovania B. Celler.  


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!