Trenčianske vodárne a kanalizácie vyhlásili generálny pardon

31. 8. 2018

Producenti odpadových vôd, ktorí sú pripojení na verejnú kanalizáciu bez zmluvy, majú do 30. septembra 2018 možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Do 30. 9. 2018 si spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. (TVK) neuplatní náhradu škody ani zmluvnú pokutu.

Generálny pardon sa týka tých producentov, ktorí odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie v správe TVK a majú s TVK uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu na dodávku vody z verejného vodovodu bez zavedenia služby “odvádzanie a čistenie odpadových vôd”, prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie z iných – vlastných zdrojov.

Po skončení generálneho pardonu si spoločnosť TVK bude v prípade preukázania neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie uplatňovať voči neoprávneným producentom náhradu škody a aj zmluvnú pokutu ako aj úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu.

Viac informácií získate na Zákazníckej linke TVK 0850 850 109.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!