Trenčianska Hudobná Jar 2008 v znamení neklasicky klasickej hudby

3. 4. 2008

S podtitulkom Hudba vzdialených krajín a kontinentov sa 13. apríla začne festival vážnej hudby s dlhoročnou tradíciou Trenčianska hudobná jar 2008. Najmä prvý koncert bude lákadlom pre milovníkov netradičného poňatia vážnej hudby. Do Trenčína pricestujú interpreti aj z USA a Talianska, ale zaujímavé budú aj vystúpenia slovenských a českých umelcov, pričom podaktorí budú hrať na neveľmi známych nástrojoch, akými sú esrádž či tablá.


V tradičných priestoroch Trenčianskeho múzea, v refektári Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, vo farskom kostole, v evanjelickom kostole a v Galérii M. A. Bazovského zaznejú koncerty v rámci festivalu, ktorý od roku 1998 organizuje občianske združenie Klub priateľov vážnej hudby v spolupráci s Mestom Trenčín. Dlhoročným dramaturgom festivalu je klavirista a pedagóg VŠMU, Trenčan František Pergler. 


 


 


13. 4. 2008 o 18.00 h – Trenčianske múzeum


• Indická klasická hudba


 Elena Kubičková – esrádž 


 Tomáš Reindl (tabla)


Indická klasická hudba pozná dva základne prúdy severoindický a juhoindický (karnatický). Duo sa venuje, tak ako väčšina európskych a amerických interpretov, severoindickej hudbe. Korene indickej klasiky nájdeme už v staroveku.  Do podoby, v akej je prezentovaná na dnešných koncertných pódiách, sa  začínala formovať v stredoveku.


Severoindická klasická hudba je na rozdiel od ľudovej alebo populárnej hudby artificiálnym hudobným žánrom. Opiera sa  o sofistikovaný a prepracovaný systém melodických a rytmických pravidiel, v rámci ktorého sa komponované časti prednesu striedajú s improvizáciami. Melodickú štruktúru, pravidlá týkajúce sa používania tónov, mikrotónov a ornamentov  určuje rága (je ich známych niekoľko stoviek), rytmická štruktúra je daná tálou. Každá rága vystihuje inú náladu, rozpoloženie mysle (rasa) a úlohou hudobníkov je odovzdať tento emotívny náboj poslucháčom.


Svoje koncerty hudobníci dopĺňajú výkladom a priblížením indickej klasickej hudby európskemu publiku.Esrádž je tradičný indický sláčikový nástroj. Má devätnásť strún, z toho štyri hlavné a dve oktávy rezonančných strún, ktoré sa ladia do danej stupnice.


Tablá pozostávajú z dvoch bubnov: pravý daján je väčšinou ladený do tóniny


a ľavý baján je basový.


20. 4. 2008 o 18.00 h – Refektár piaristického gymnázia


• Komorný súbor Alea


  Daniel Buranovský (klavír)


  Boris Lenko (akordeón)


  Stano Palúch (husle)


  Ján Krigovský (kontrabas)


Súbor založil v roku 2001 akordeonista Boris Lenko. Odvtedy účinkoval na viacerých koncertoch doma (Konvergencie 2004, Hudba na Hrade 2004, Žilina – Fatra 2004, Mirbachov palác – 2001 ) a v Nemecku (Marktheidenfeld 2003). V období svojho vzniku sa Alea venovala najmä tvorbe Astora Piazzollu, no v ostatnom čase inšpirovala vznik viacerých pôvodných slovenských skladieb. Kvarteto umelecky spolupracovalo s niekoľkými sólistami (napr. Eugen Prochác, vc, Róbert Ragan, cb, Matúš Trávniček, b).


 


 


27. 4. 2008 o 18.00 h – Farský kostol


• Organový recitál


  David di Fiore – USA


David Di Fiore debutoval v Európe v katedrále Notre-Dame v Paríži a odvtedy dosiahol veľké úspechy po celej Európe a Severnej Amerike. Prvého marca 2007 oslávil 20. výročie svojho účinkovania na medzinárodnej scéne. V súčasnosti vyučuje organ, improvizáciu a hru na liturgický organ na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Vďaka medzinárodným úspechom bol jeho životopis nedávno vybraný do publikácie Who’s Who in America (Kto je kto v Amerike) roku 2008.


David Di Fiore bol žiakom francúzskeho organistu Odile Pierreho. Pracoval ako recitalista, dirigent a korepetítor pre arcidiecézu v Seattli, Národnú asociáciu metodistických hudobníkov. Dostal ocenenie Významný absolvent  od Národnej katolíckej vzdelávacej asociácie a diplom od mexickej vlády za jeho výnimočnú účasť na medzinárodných organových festivaloch.


 


 


4. 5. 2008 o 18.00 h – Evanjelický kostol


• Komorný koncert


  Jozef Zsapka (gitara)


  Dagmar Zsapková (flauta)


Reprezentatívne duo manželov Dagmar a Jozefa Zsapkovcov vzniklo v roku 1979 a za desaťročia doterajšej nepretržitej umeleckej činnosti absolvovalo viac než 2 000 vystúpení na domácich i medzinárodných pódiách. Predstavilo sa poslucháčom vo väčšine európskych krajín, koncertovalo v USA, na Kube, v  Mexiku, Japonsku, Mongolsku, Turecku, Thajsku, vo Vietname a Austrálii, a to všade s veľkou odozvou u publika a uznaním odbornej verejnosti, ktorá nešetrí superlatívami. Odborníci duo zaraďujú k medzinárodnej špičke v danom interpretačnom odbore. Technická suverenita, výrazová presvedčivosť, tónová kultúra, jednota štýlovej koncepcie interpretovaných diel a priam dokonalá súhra sú výsledkom dlhoročnej sústredenej tvorivej práce a umeleckej disciplíny oboch partnerov.


Vysoká profesionalita ich spoločných výkonov, ako aj ušľachtilý kolorit súznenia zamatového tónu flauty s krehkým zvukom gitary a zvukovo-výrazové možnosti kombinácie oboch nástrojov inšpirovali viacerých  slovenských i  zahraničných skladateľov na tvorbu pre toto zoskupenie.


Pôvodné skladby pre duo Zsapkovcov napísali Dušan Martinček, Peter Martinček, Víťazoslav Kubička, Jorge Cardoso (Argentína), David Babcock (USA), Igor Rechin (Rusko), Filimon Ginalis (Grécko) a Štěpán Rak (Česká republika). Okrem diel súčasných autorov sa však v nápaditej dramaturgii koncertných vystúpení dua objavujú aj skladby starších štýlových období, a to nielen originálne kompozície, ale aj  transkripcie diel pre iné nástrojové určenie, realizované Jozefom Zsapkom.


 


 


11. 5. 2008 o 18.00 h – Galéria M. A. Bazovského


• Klavírny recitál


  Drahomíra Bilig – Taliansko


Klaviristka Drahomíra Biligová pochádza z Bratislavy, kde študovala na Štátnom konzervatóriu v triede prof. Pavly Pokojnej. Vďaka úspešnému konkurzu o štipendium mohla pokračovať v Belgicku u prof. Jacquesa Gentyho. Tu získala Premier Prix s najvyšším bodovým hodnotením. Nasledovali štúdiá u renomovaných klavírnych pedagógov a umelcov. Zúčastnila sa aj majstrovských kurzov v salzburskom Mozarteu.


Víťazstvo na medzinárodnej súťaži F. Chopina v Bruseli v roku 1969 naštartovalo jej klaviristickú dráhu a otvorilo jej možnosti účinkovať na medzinárodných festivaloch a významných pódiách v celej Európe, Turecku a Južnej Afrike. K jej významným úspechom patrí účasť na Festivale dvoch svetov v talianskom Spolete. Pre taliansku televíziu nahrala spomienkový koncert k výročiu úmrtia Leoša Janáčka. Realizovala nahrávky pre RCA records a filmovej hudby talianskych skladateľov. Zúčastnila sa i festivalov súčasnej hudby. Spolupracovala na medzinárodných kurzoch v Opera di Roma s významnými opernými spevákmi, pravidelne účinkuje s dánskou sopranistkou Camillou Illeborg,  laureátkou medzinárodných súťaží. Vedie majstrovské klavírne kurzy v Taliansku i v zahraničí. Je pozývaná do talianskych a medzinárodných porôt klavírnych súťaží a súťaží komornej hudby. Už viac ako tri desiatky rokov žije a umelecky pôsobí v Taliansku, kde je aj profesorkou na Conservatorio di Musica A. Casella v L´Aquile.


Viac informácií o jednotlivých interpretoch a programe festivalu je v buletine,  ktorý vydáva Mesto Trenčína a bude k dispozícii na jednotlivých koncertoch.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!