Trenčanom plaváreň chýbať nebude

11. 9. 2009

Mesto Trenčín a Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) reagujú na informáciu publikovanú 8. septembra 2009 v denníku Pravda v článku pod názvom Peniaze na plaváreň Trenčín minul. Zostane bez bazéna? Autor článku Milan Kráľ v ňom tvrdí, že  v budúcej sezóne by mohlo dôjsť k situácii, kedy by Trenčania prišli o starú letnú plaváreň a zároveň by sa nedočkali ani výstavby novej na Ostrove.   


Mesto Trenčín a ŽSR chcú ubezpečiť verejnosť v Trenčíne, že na základe ich vzájomnej dohody  k uvedenej situácii dôjsť nemôže. Mesto a ŽSR pri príprave projektu modernizácie trate v Trenčíne vzájomne intenzívne na odbornej úrovni komunikujú. Mesto je pre ŽSR dôležitým partnerom, ktorý  musí v  stavebnom konaní odsúhlasiť projektovú dokumentáciu. Zároveň má so ŽSR uzavretú dohodu, že k asanácii starej letnej plavárne príde až po sprevádzkovaní novej letnej plavárne na Ostrove.  Asanácia starej letnej plavárne v začiatku výstavby ani nie je potrebná a jej prípadné ponechanie stavbu nebude predlžovať, nakoľko výstavba mosta cez rieku začína vždy výstavbou pilierov v toku rieku, čo je najzložitejším prvkom nového mosta.


Mesto pokračuje vo výstavbe novej letnej plavárne, momentálne prebieha proces verejného obstarávania dodávateľa. Plaváreň bude vybudovaná v priebehu budúceho roka. Ak by nastala situácia, že v procese výstavby nastane zdržanie a nebude možné ju otvoriť už v nasledujúcej letnej sezóne, Mesto Trenčín a ŽSR nechajú v nastávajúcej sezóne v prevádzke starú letnú plaváreň.


/ŽSR a Mesto Trenčín/


Mesto Trenčín zároveň odmieta vyjadrenie poslanca Roberta Lifku, ktorý tvrdí, že peniaze, ktoré mesto získalo predajom starej letnej plavárne boli ,,prejedené“.  Ani zo zákona nie je možné príjem z predaja majetku rozpustiť v bežných výdavkoch obce. Mesto Trenčín je napriek hospodárskej kríze, ktorá postihla všetky mestá a obce na Slovensku, v dobrej finančnej kondícii a financie za letnú plaváreň neboli ,,prejedené“, t.j. použité na bežné výdavky mesta. Mesto ich na základe prejaveného záujmu nového investora priemyselného parku využilo na výkup pozemkov v súlade so strategickým záujmom nielen mesta, ale aj Slovenskej republiky. Uvedené vyjadrenie považujeme za špekuláciu, ktorá môže navodiť nesprávne závery v očiach verejnosti a preto považujeme za nutné reagovať.  Len vďaka vyššie uvedenému kroku (vysporiadanie pozemkov v priemyselnom parku)  sa mesto mohlo o uvedenú investíciu vôbec uchádzať a nemuselo pritom čerpať úverové zdroje, ktorých úroky by zaťažili mesto v čase krízy viac než využitie vlastných, dočasne voľných prostriedkov.


/Mesto Trenčín/


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!