Trenčania môžu pripomienkovať nový územný plán

26. 5. 2009

Rozvoj stavebníctva a príchod nových investorov za posledné roky si na území mesta Trenčín vyžiadal mnohé zmeny. Mestská samospráva sa preto rozhodla v krátkom čase vypracovať nový územný plán mesta. Od dnešného dňa môžu Trenčania podľa platnej legislatívy najbližších 30 dní pripomienkovať koncept nového územného plánu mesta. Všetky dokumenty konceptu majú občania k dispozícii v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici č.10 alebo na webovej stránke mesta v sekcii Podnikateľ/Koncept územného plánu.


Mesto pripravilo pre obyvateľov Trenčína až dve verejné prerokovania s odborným výkladom spracovateľa, ktoré sa uskutočnia 9. a 14 júna 2009 o 15. hodine v Kongresovej sále Hotela Tatra ako aj Prerokovanie pre dotknuté orgány, ktoré sa uskutoční  9. júna 2009 o 9.30 tiež v Kongresovej sále Hotela Tatra. Nad rámec zákona zabezpečilo mesto aj Prerokovanie pre obec architektov, ktoré bude 10. júna 2009 o 10. hodine vo veľkej zasadačke mestského úradu.


Svoje pripomienky môžu občania podávať na pripravenom tlačive na verejnom prerokovaní alebo písomnou formou počas celej 30-dňovej pripomienkovej lehoty na Útvar stratégie a územného plánovania. Mesto každú pripomienku zaeviduje a vyhodnotí.


Trenčianska samospráva pracuje na strategickom mestskom dokumente, na vypracovanie ktorého získala dotáciu 94 603 € (2,85 mil.Sk) od konca roka 2007. Definitívny návrh na schválenie by sa mal mestským poslancom dostať na stôl koncom roka.


/md/


 


<!– –>Koncept územného plánu mesta Trenčín


 


(Informácie na voľné použitie)


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!