Testovaní klienti a zamestnanci domovov sociálnych služieb sú negatívni

14. 5. 2020

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.  (SSMT) v zmysle nariadenia vlády SR otestovali všetkých klientov a zamestnancov v pobytových zariadeniach zriadených Mestom Trenčín. Všetky testy boli negatívne.

Kapacita zariadení je 211 klientov. Od 7. marca 2020 sú zakázané návštevy v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici aj v Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici.

Sociálny kontakt s rodinami zabezpečujú prostredníctvom sociálnych sietí, mobilných telefónov, videohovorov cez aplikáciu SKYPE. V prípade veľmi zhoršeného zdravotného stavu v paliatívnej starostlivosti možnosť návštevy konzultujú s ošetrujúcim lekárom, táto návšteva je potom organizovaná za prísnych dezinfekčných opatrení.

Ako hovorí riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín Edita Prekopová, nákupy pre klientov vybavujú administratívni zamestnanci sociálnych služieb, sociálni pracovníci aj zamestnanci detských jaslí, ktoré sú momentálne zatvorené. Zamestnanci SSMT sú vybavení ochrannými osobnými prostriedkami, v prípade potreby majú k dispozícií ochranné obleky, čiapky, návleky na topánky, rukavice, ochranné štíty, dezinfekčné prostriedky.

„Dopravu na lekárske vyšetrenia zabezpečujeme prostredníctvom sociálneho taxíka, ako aj všetky nevyhnutné veci, ktoré si musia naši klienti riešiť v bankách. Každému klientovi dvakrát denne meriame teplotu, tak isto každému zamestnancovi pri vstupe do zariadenia,“ hovorí o súčasnom režime E. Prekopová.

Areál obidvoch zariadení je uzatvorený,  klienti sa môžu pohybovať po záhrade. Opustenie areálu im nie je doporučené.

„S našimi klientmi stále komunikujeme, snažíme sa im vysvetliť jednotlivé opatrenia, ktoré sme zaviedli na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19. Skupinové aktivity s klientmi boli pozastavené. Aby sme zabezpečili program na voľné chvíle, pokračujeme v individuálnych riešeniach  jednotlivých aktivít. Situácia s obmedzeniami pohybu mimo areál, zákaz návštev trvá už dlho a všetci sa pýtajú, kedy to skončí. My im na túto otázku nevieme dať odpoveď, ktorú by oni privítali. Všetci zamestnanci SSMT sa snažia v maximálnej miere, aby naši klienti boli spokojní, ale čas so zmenenými pravidlami je už dlhý a všetci sme tak trochu už nervózni a unavení, ale musíme to spolu vydržať. My to určite zvládneme,“ hovorí odhodlane E. Prekopová.

Obidve zariadenia sú uzatvorené aj čo sa týka prijímania nových klientov, nakoľko museli vyčleniť viacero izieb na izolačky a v prípade karantény aj na izby pre zamestnancov.

V zariadení na Piaristickej ulici 42 vzniklo navyše aj karanténne zariadenie pre príjem žiadateľov o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb s kapacitou 7 osôb. Podmienkou prijatia do tohto karanténneho zariadenia je rozhodnutie o odkázanosti na uvedenú sociálnu službu a žiadosť o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!