Svetový deň vody v Trenčíne

23. 3. 2008

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa na Mierovom námestí uskutočnilo 19. marca zábavno-kultúrne popoludnie, ktorého cieľom bolo spropagovať a usmerniť nielen deti pri používaní vody z vodovodu.


Hlavnými organizátormi boli Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava a Mestom Trenčín.


Pódium na Mierovom námestí získalo pestrejšiu tvár vďaka vystaveným súťažným prácam žiakov základných a stredných škôl v rámci  projektu „Daj si vodu z vodovodu.“ Počas  súťažno-vzdelávacieho  popoludnia sa na pódiu striedali zástupcovia škôl, ale aj školských zariadení, zapojili sa aj občianske združenia a tanečná skupina Goonies. Malé modelky zo Školského klubu detí Sedmička v šatách z recyklovateľného materiálu pokropili divákov vodou priamo počas módnej prehliadky. Celé podujatie sa nieslo v duchu hesla „oslava VODY – oslava ŽIVOTA“ a malo upozorniť na výhody využívania vody z vodovodu z ekonomického, environmentálneho i zdravotného hľadiska.


Nasledujúci deň si mohli dať záujemcovia urobiť rozbor pitnej vody na prítomnosť dusičnanov zadarmo priamo v Chemickom laboratóriu na Biskupickej ulici v Trenčíne.Deti z ŠKD 7 v šatách z recyklovateľného materiálu pokropili obecenstvo na oslavu životodarnej vody.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!