Štvrtina našich domácností sa obíde bez auta

10. 12. 2019

Podľa prvých výsledkov prieskumu dopravného správania, uskutočneného v rámci príprav Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM), je v Trenčíne viac bicyklov ako áut.

Z prieskumu, uskutočneného v máji a júni tohto roka, vyplýva, že 56% domácností v Trenčíne disponuje jedným automobilom. Necelá pätina má k dispozícii dve alebo viac áut a bez auta sa obíde štvrtina domácností.

V 14 okolitých obciach, ktoré boli do prieskumu tiež zapojené, je vybavenosť automobilmi ešte väčšia. Jedno auto užíva presne polovica tamojších domácností, na dvoch a viac vozidlách jazdí dokonca tretina domácností. Na jednu domácnosť pripadá v priemere 1,24 osobného vozidla.

Rozdielny stupeň automobilizácie pravdepodobne odráža potrebu dochádzania z okolitých miest do Trenčína, či už kvôli zamestnaniu, nákupom, službám alebo za voľnočasovými aktivitami. Vlastníkov vodičského preukazu medzi plnoletými občanmi v priľahlých obciach je tiež viac ako v Trenčíne (79% k 74%).

Z hľadiska životného prostredia a nášho zdravia môže byť zaujímavá aj informácia o veku áut. Najčastejšie je to 10 rokov, teda ide o vozidlá vyrobené okolo roku 2009, ktoré musia spĺňať emisné limity normy Euro 5. V súčasnosti je pre nové autá v platnosti emisná norma Euro 6, ktorá má byť od budúceho roka nahradená normou ešte o číslo vyššou a prísnejšou.

Prieskum zisťoval aj množstvo bicyklov, jedného z dôležitých dopravných prostriedkov z hľadiska udržateľnej mestskej mobility. Napriek tomu, že celkový počet bicyklov prevyšuje počet áut, ako v meste, tak aj v okolitých obciach, v priemere až 45% trenčianskych domácností nevlastní ani jeden bicykel. Naopak 40% domácností má dva a viac bicyklov.

Prieskum dopravného správania realizovalo brnianske Centrum dopravního výzkumu so zapojením 910 domácností z Trenčína a priľahlých obcí. Výsledky poslúžia ako jeden z podkladov pre analytickú časť Plánu udržateľnej mestskej mobility mesta Trenčín.

prvom verejnom stretnutí so spracovateľmi Plánu udržateľnej mestskej mobility, ktoré sa konalo 25. novembra 2019 vo Hviezde a jeho výsledkoch čítajte v januárovom vydaní INFO Trenčín, ktoré vyjde 2. januára 2020.

pumm verejnost

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!