Máte zaujímavé smart city riešenia? Prihláste svoj nápad do súťaže

23. 5. 2018

Mesto Trenčín hľadá inovátorov pre riešenie troch projektových zadaní: Smart kino Hviezda, Smart home pre seniorov a Smart komunikáciu s občanmi. Inovačné výzvy sú vyhlásené v rámci súťaže Ideas & Solutionsv rámci medzinárodného projektu OpenMaker, ktorý na Slovensku úspešne realizuje spoločnosť Centire s.r.o.

Všetky dôležité informácie o jednotlivých zadaniach nájdete tu:

Pre riešenia, ktoré sa budú predstaviteľom Mesta Trenčín najviac páčiť, sa bude mesto snažiť hľadať zdroje na ich realizáciu. Bonusom pre víťazov je príležitosť získať dokument potvrdzujúci záujem mesta o budúcu spoluprácu, ktorý je podmienkou pre zapojenie sa do aktuálne vyhlásenej dotačnej výzvy Ministerstva hospodárstva SR. V rámci nej môžu vlastníci smart city riešení pre mestá získať 10 000 eur pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a 50 000 pre realizáciu smart city riešenia v praxi.

Inovačné zadania Mesta Trenčín sú otvorené do 10. júna 2018. Váš profil firmy a popis riešenia zasielajte projektovému manažérovi súťaže Ideas & Solutions – Ľubomírovi Billému na lubomir.billy@centire.com

projekty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!