Stavebné práce vo vnútrobloku Slimáčik sú ukončené

20. 6. 2022

Vo vnútrobloku na sídlisku Sihoť, pri škôlke Slimáčik, sa skončila stavebná časť investičnej akcie, o týždeň sa v revitalizácii tohto verejného priestoru bude pokračovať so sadovou úpravou.

V polouzavretom vnútrobloku medzi ulicami Márie Turkovej a Hodžovej pribudli lavičky, detské hracie zariadenia, drobná architektúra, bezbariérové prístupy, smetné nádoby, obnovili sa chodníky, spevnené plochy i osvetlenie. Zároveň sa tu zvýši podiel verejnej zelene, vrátane vzrastlých drevín, živých kríkových plotov, kvetov a trávnatých plôch. V tomto priestore sa počíta s integráciou prvkov zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami.

Cieľom je spríjemniť toto územie s dôrazom na aktivity detí a tiež realizovať konkrétne ekologické opatrenia s ohľadom na klimatické zmeny. Mesto na regeneráciu vnútrobloku získalo nenávratný finančný príspevok z Európskej únie.

O stavebné práce, rekonštrukciu spevnených plôch a verejného osvetlenie sa za necelých 99 tisíc eur postarala vysúťažená spoločnosť AA PLUS SLOVAKIA z Bratislavy. Herné prvky a parkový mobiliár dodala domáca spoločnosť Veríme v Zábavu za takmer 23 tisíc eur. A napokon ďalšia trenčianska spoločnosť L.A. Záhrady zabezpečí sadové úpravy, resp. revitalizáciu a doplnenie verejnej zelene v hodnote takmer 36 tisíc eur.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!