Stavbou roka je MG Rink

8. 12. 2006

          Stavba roka je súťaž, ktorej zmysel vidí vyhlasovateľ, Mesto Trenčín najmä v tom, že ukáže širokej verejnosti, čo nového a pekného vzniklo v Trenčíne. Pravidlá sú jednoduché, súťaže sa môžu zúčastniť stavby, skolaudované rok pred vyhodnotením, bez kategorizácie budov, podľa ktorých by sa zatrieďovali medzi obytné či občianske stavby. Ďalšou podmienkou je, že stavba nie je zrealizovaná v rámci investičných akcií Mesta Trenčín.


          Tento rok odborná porota, zostavená primátorom Branislavom Cellerom, vyberala v porovnaní s minulosťou z menšieho počtu stavieb, len z piatich. „Porota sa jednomyseľne zhodla na tom, že víťazom je MG Rink na Hodžovej ul., občanmi nazývaný malý zimný štadión. Na druhom mieste skončil objekt firmy Keramospol na Jilemnického ul. a na treťom mieste zábavno-obchodné centrum Max, situované na Ul. gen. M. R. Štefánika,“ oznámila výsledky súťaže Adriana Mlynčeková, vedúca útvaru architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne.


          Vyhodnotenie súťaže sa konalo premiérovo v nových priestoroch samosprávy, v Centre rozvoja mesta na Farskej ul. „V minulých rokoch sme výsledky vyhlasovali na Výstavisku TMM v rámci výstavy Stavba, dom, nábytok. Teraz už máme svoju novú peknú budovu a od budúceho roku chystáme aj inováciu v pravidlách súťaže,“ povedala A. Mlynčeková pred odovzdaním cien. Za investora MG Rinku, známeho hokejistu Mariána Gáboríka, prevzal cenu pre víťaznú stavbu jeho otec Pavol Gáborík. „Ďakujem porote, ale hlavne architektovi Miloslavovi Vargovi z ateliéru Arrea, že niečo také jednoduché, finančne prijateľné dokázal skĺbiť tak, že objekt je verejnosťou prijímaný pozitívne. Marián sa bude tiež tešiť a verím, že dobrý chýr o tomto úspechu sa dostane aj za hranice mesta a možno aj Slovenska,“ povedal po prevzatí ceny P. Gáborík.+ 1. miesto:  MG Rink na Hodžovej ul. Z hľadiska architektúry ide o peknú a kultivovanú stavbu, ktorá má svoje čaro, ako celok je pôsobivá a dobre zakomponovaná do prostredia. Architektonicky je prínosom nielen pre Sihoť, ale celé mesto.+ 2. miesto: objekt Keramospolu na Jilemnického ul. Porota vyzdvihla jednoduché, čisté línie stavby.+ 3. miesto: obchodno-zábavné centrum Max na Štefánikovej ul. Porota brala do úvahy urbanistický aspekt, stavba zapadla do prostredia, je novou dominantu v tejto časti mesta.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!