Stavajú protihlukovú stenu

20. 8. 2019

Hluk z koľajísk, keď vlaky, vchádzajú a vychádzajú do a zo železničnej stanice, obťažuje obyvateľov Hodžovej ulice. Eliminovať by ho mala nová protihluková stena. Jej výstavba sa začala koncom júla. Investorom sú Železnice SR. Stena bude dlhá 874 metrov.

Práce sa začali vŕtaním a betonážou pilót. V piatok 16. augusta ich bolo osadených už šesťdesiat. „S výstavbou stĺpov protihlukovej steny by sa malo začať koncom septembra. Najväčšia zmena nastane v októbri a novembri, keď sa osadia protihlukové panely,“ informoval Marek Fačkovec z Odboru investorského Železníc SR.

stavba protihlukovej steny

Na hluk upozornili občania

Po ukončení prác na modernizácii železničnej trate v úseku železničnej stanice, občania upozorňovali na zvýšený hluk z koľajísk. Tento problém komunikoval s predstaviteľmi Železníc SR viceprimátor Ján Forgáč. Výsledkom boli opakované merania hluku. Mesto vytipovalo tri body, kde by merania bolo vhodné urobiť a oslovilo konkrétnych občanov Hodžovej ulice, aby umožnili prístup na ich pozemky počas meraní. 

Tie sa uskutočnili 13. a 14. marca a potom opakovane 11. a 12. apríla 2018. Merania zaznamenávali silu hluku v ranných, obedňajších i večerných hodinách. Výsledky ukázali, že v dvoch bodoch merania bol nevyhovujúci stav, boli prekročené prípustné hodnoty hluku zo železničnej dopravy.

Generálny projektant modernizácie železničnej trate v úseku cez Trenčín, spoločnosť Reming Consult, odporučil realizáciu protihlukovej steny. S jej stavbou začali koncom júla 2019 v železničnej stanici Trenčín. Vybudujú ju pozdĺž koľajiska zo strany od Hodžovej ulice v dĺžke 874 m.

„Nová protihluková stena bude mať výšku 5 metrov, spolu so soklovými panelmi môže dosahovať až 6,5 m – podľa terénu,“ povedal Marek Fačkovec z Odboru investorského Generálneho riaditeľstva Železníc SR.

Hliníková stena s protihlukovou výplňou bude v kombinácii sivej a hnedej farby. Pôjde o kombináciu plných hliníkových panelov a priehľadných panelov z akrylátového skla (cca 15% plochy). Železnice SR do tejto stavby investujú približne 1,4 milióna eur.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!