Štatistici zisťujú príjmy a životné podmienky domácností

11. 4. 2018

Zisťovanie je súčasťou európskeho projektu. Na Slovensku bolo do neho vybraných 320 obcí, medzi nimi aj Trenčín. Opytovatelia začali navštevovať vybrané domácnosti 9. apríla 2018. Zisťovanie potrvá do 26. júna 2018.


V tomto období môže aj vašu domácnosť navštíviť pracovník poverený funkciou opytovateľa, pričom je povinný preukázať sa osobitným poverením.


Slovenská republika sa do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) zapojila prostredníctvom Štatistického úradu SR.


Zisťovanie svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2017 (EU SILC 2005 – 2017).


Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.


Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania opytovateľom domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.


Mesto Trenčín informovala generálna riaditeľka Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu SR Zlata Jakubovie. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!