Štatistici sa budú pýtať na naše výdavky, príjmy aj spotrebu

4. 12. 2023

Až do 10. januára 2025 môže zamestnanec Štatistického úradu SR navštíviť vašu domácnosť za účelom zisťovania údajov pre štatistiku rodinných účtov. Musí sa preukázať osobitným poverením.

Štatistici sa budú pýtať na štruktúru, výšku a vývoj výdavkov, spotrebu a príjmy fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2024 vybraných 270 samospráv, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených takmer 2 300 domácností.

V období od 1. decembra 2023 do 10. januára 2025 navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa aj vybrané domácnosti v Trenčíne. Je povinný preukázať sa osobitným poverením. „Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“ informoval Štatistický úrad SR, sekcia Banská Bystrica.

Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štastistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!