Stanovisko Mesta Trenčín k správe TASR a informácii denníka Nový čas

26. 7. 2006

          Mesto Trenčín sa dôrazne ohradzuje voči interpretácii redaktora agentúry TASR Romana Tarabusa v článku „Trenčín dal zákazky Hanzelovi, ktorý sponzoroval primátora“, ktorý vydala TASR dňa 25.7.2006. Autor v úvode článku uvádza: „Bez verejnej súťaže dostala od mesta Trenčín dve zákazky v celkovej hodnote šesť miliónov korún akciová spoločnosť Europeum.“ Rovnako zavádzajúci je aj text v denníku Nový Čas zo dňa 26.7. 2006, ktorý na str. 10 v nadtitule článku autorky Táne Fabovej uvádza „Mesto prikleplo 6-miliónový kšeft firme bez verejnej súťaže“. Tieto informácia sú nepravdivé, zavádzajúce a poškodzujú dobré meno Mesta Trenčín, pretože Mesto Trenčín postupovalo v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v paragrafoch 4 a 102 určuje finančné limity a zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami v rámci verejnej súťaže. Mesto Trenčín postupovalo presne v duchu litery zákona, rovnako ako pri počte zákaziek. Dve boli kvôli dvom projektom, ktoré boli vypracované na dve rôzne stavebné akcie – rekonštrukciu šatní pre mládež a rekonštrukciu sociálnych zariadení a vzduchotechniky. Výsledky verejnej súťaže sa pretavili do prác, o kvalite ktorých sa mohol aj redaktor agentúry, ak by mal záujem prísť na zimný štadión v Trenčíne, presvedčiť na vlastné oči. Navyše, poradie uchádzačov o spomínané zákazky podľa hospodárnosti hovoria, že víťazná firma ponúkla v priemere o 10% nižšie ceny, ako ostatné oslovené subjekty.


          Neodborne a zavádzajúco formulované vyjadrenia redaktora agentúry TASR a redaktorky Nového času poškodzujú dobré meno Mesta Trenčín. Samospráva bude preto žiadať vydavateľov o opravu podľa paragrafu 19 Zákona o periodickej tlači č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!