SRA: „Trenčín je bezpečný, dobrý subjekt!“

3. 5. 2005

          Slovenská ratingová agentúra a primátor Trenčína Branislav CELLER prezentovali v piatok 29. apríla v bratislavskom hoteli Danube pred predstaviteľmi bankových domov rating mesta Trenčín. Ide o nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle subjektu plniť si svoje budúce záväzky. Je to komplexná analýza, ktorá má vo svete viac ako 100-ročnú tradíciu.


          Hlavným kritériom analýzy je nezávislosť a odbornosť hodnotiteľa. Jeho úlohou je nestranne poukázať na riziká, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť mesta udržať si rozvojovú perspektívu. Trenčín si udržal stabilnú pozíciu v korunovom, devízovom a krátkodobom výhľade. „Jednoslovná odpoveď by bolo dobré, dvojslovná odpoveď by bolo veľmi dobré,“ ohodnotil Trenčín pred prítomnými bankármi riaditeľ Slovenskej ratingovej agentúry Rudo Autner. „Ratingové hodnotenie BBB+ znamená, že je to hodnotenie len o jeden stupeň nižšie než ratingové hodnotenie štátu. Takže mesto Trenčín je hodnotené Slovenskou ratingovou agentúrou ako bezpečný, dobrý subjekt, kde sa venuje pozornosť rovnako strategickým cieľom, úlohám, postupom, ako aj krátkodobým stavom.“


          Prioritné ciele mesta tlmočil hosťom primátor B. Celler: „Máme ambíciu zjednodušiť prácu mestského úradu, zaviesť princípy, ktoré fungujú bežne v komerčnej sfére, aby občan bol klientom. Z dlhodobého strategického hľadiska pripravujeme viaceré projekty, napríklad v oblasti dopravnej infraštuktúry výstavbu nového mosta ako pokračovanie diaľničného privádzača, ktorý by mal zásadným spôsobom riešiť problém dopravy v meste.“                                                                                 


          Na ratingové hodnotenie vplýva ekonomická sila mesta a regiónu a nový systém financovania samospráv. Ďalej sa posudzuje strategický rozvoj mesta, systém vnútorného riadenia a zaobchádzanie s financiami. Trenčín v minulom roku hospodáril s prebytkom viac ako 50 miliónov korún. Slovenská ratingová agentúra hodnotila aj ostatné krajské mestá západného Slovenska. Trenčín, Trnavu a Nitru porovná R. Autner: „Všetky tri mestá sú na tom dobre, ale treba ich vždy vnímať diferencovane, lebo každý región má množstvo rôznych špecifík. Situácia vo všetkých troch mestách je v podstate stabilná. Chcem však zdôrazniť, že jasné strategické smerovanie je nielen to, o čom sa hovorí, ale najmä to, ako sa koná a za Trenčín hovoria činy, nie reči.“ 


          V súčasnosti banky vyhľadávajú príležitosti, kde umiestnia finančné zdroje, preto by sa mohlo zdať, že je to nadpráca, ak si samospráva dáva robiť komplexné finančné a nefinančné analýzy. Riaditeľ ratingovej agentúry podotkol, že raz sa situácia zmení. Vtedy banky budú potrebovať dostatok nezávislých informácií.


          Ratingové hodnotenie má podľa R. Autnera ešte jeden aspekt, ktorý sa zatiaľ málo slovenských subjektov uvedomuje. „Pustiť si ratingovú agentúru do čísiel, hodnotenia podľa štandardnej metodológie, ktorej výstup nemôže klient nejako ovplyvniť, je určitým prejavom manažérskej odvahy.“ A primátor B. Celler to počas prezentácie doložil slovami: „Cítil som sa ako u internistu pri komplexnej zdravotnej prehliadke.“+ Prezentácie mesta Trenčín sa v bratislavskom hoteli Danube zúčastnili predstavitelia šiestich najvýznamnejších bankových domov na Slovensku.


 


 


+ Mesto Trenčín zastupovali okrem primátora aj Peter BOČÁK (druhý zľava), špecialista Ekonomického útvaru MsÚ a vedľa neho sediaci Ľubomír ŠTEFÁNIK, poverený vedením tohto odboru.+ „Pustiť si ratingovú agentúru do čísiel, hodnotenia podľa štandardnej metodológie, ktorej výstup nemôže klient nejako ovplyvniť, je určitým prejavom manažérskej odvahy,“ povedal na prezentácii R. Autner (vľavo). B. Celler to doložil slovami: „Cítil som sa ako u internistu pri komplexnej zdravotnej prehliadke.“


 


                                     

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!