Sociálne služby majú voľné kapacity

27. 5. 2011

V súčasnom období evidujú Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. vo svojich zariadeniach voľné miesta na celoročnom pobyte s opatrovateľskou službou a týždennom pobyte.


„Občan, ktorý má záujem o umiestnenie musí byť posúdený a to v stupni odkázanosti II. – IV. prílohy č.1  v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, v znení neskorších zmien a doplnkov.“ informovala Zdenka Tvrdá, poverená vedením útvaru sociálnych vecí.


Celoročný pobyt v  rámci obslužných činností poskytuje ubytovanie, upratovanie, stravovanie, pranie a žehlenie bielizne. Na celoročnom pobyte užíva občan jednu izbu sám, WC a sprcha je spoločná pre dvoch. Veľkosť izieb je od 24 m2 do 28 m2 .


Týždenný pobyt je od pondelka 6.00 hod do piatku 18.00 hod.  Na izbe sú umiestnení dvaja klienti, k dispozícii je spoločenská miestnosť, kde prebieha rôzna záujmová činnosť. V rámci starostlivosti sa poskytuje  celodenné stravovanie, ošetrovateľská starostlivosť, pranie a žehlenie bielizne.  


V prípade záujmu o tieto služby sa môžu občania informovať u Ing. Edity Prekopovej, poverenej riadením Sociálnych služieb mesta Trenčín., na tel. čísle 032/6402 463.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!