Služby sú drahšie, ale bez obmedzení

8. 2. 2023

Viaceré mestá obmedzujú služby pre obyvateľov. Popri nových cenách energií, inflácii a balíčkoch pomoci, ktoré vláda a parlament schvaľuje na úkor samospráv, ich nevládzu financovať. Aj v Trenčíne je účet za poskytované služby vysoký. Ich redukcia zatiaľ nie je v pláne. Za niektoré však zaplatíme viac.

Zvýšilo sa stravné v škôlkach a školách, režijné náklady zostali bez zmien. O výšku inflácie je vyšší aj poplatok za odpad. Viac platia i návštevníci krytej plavárne. Daň z nehnuteľností zostáva bez zmeny, ale do zastupiteľstva mesto predloží návrh na úpravu výšky poplatkov za školské kluby detí a materské školy, za sociálne služby v mestských pobytových zariadeniach, či za opatrovateľské služby v domácnostiach. V roku 2023 mesto vynaloží na poskytované služby 1 250 eur na jedného Trenčana. Táto suma obsahuje 38 položiek, cez verejné osvetlenie, mestskú hromadnú dopravu, údržbu komunikácií, odpady, školy, škôlky, sociálne služby až po športoviská, voľnočasové aktivity, trhoviská či kultúru.

Ako stúpli energie

Samospráve v priemere stúpli zálohové platby za elektrickú energiu o 175%, za plyn zaplatí mesto v priemere o 330% viac a teplo je v priemere drahšie o 130%. Sú však aj odberné miesta, kde pri elektrine ide o nárast 349%, pri plyne o 724% a teple tiež o 724%. V rozpočte má Trenčín na energie čiastku vyššiu o 5 miliónov eur. Mesto upravilo reguláciu vykurovania svojich budov s prihliadnutím na spôsob a časy ich využívania. Očakávaná minimálna úspora na plyne je 10%. Od 1. 1. 2023 sú mestské nájomné byty na Juhu napojené na centrálny zdroj tepla, aby obyvatelia, ktorí v nich bývajú, platili za teplo menej. Pripravené sú i ďalšie systémové riešenia. Počíta sa s celkovou obnovou verejného osvetlenia, s vybudovaním biomasovej kotolne, fotovoltikou na zimnom štadióne, plavárni, na základnej škole a budove Mestského hospodárstva a správy lesov a tiež je v pláne rekonštrukcia zastaraných kotolní. „

Rozvoj sa nezastaví

Mesto Trenčín bude v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry. Bude reprezentovať celú Slovenskú republiku. Preto nie je možné zastaviť jeho rozvoj. Pre rok 2023 sú naplánované najvyššie investície za posledné roky v objeme takmer 72 miliónov eur, teda 1 330 eur na jedného obyvateľa. Podstatná časť z nich bude financovaná z nenávratných finančných príspevkov Európskej únie, štátu a z nových úverov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!