Školy, škôlky a jasle zostávajú v Trenčíne zatvorené

4. 3. 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vydal vyhlášku o zákaze prevádzky škôl od 8. marca 2021. Okres Trenčín sa aj naďalej nachádza v štvrtom stupni varovania covid automatu a situácia s šírením ochorenia sa nezlepšuje, práve naopak.

Ako informovala 3. marca 2021 Mestský krízový štáb v Trenčíne riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Ľudmila Bučková, zákaz prevádzky škôl a školských zariadení bude platný aj v nasledujúcom týždni od pondelka 8. marca 2021.

Vyhláška RUVZ Trenčín č. 10/2021 vydaná 4. marca 2021 zakazuje

  • všetkým zriaďovateľom  a riaditeľom škôl a školských zariadení v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou,  prezenčnou výučbou prevádzkovať materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, základné umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže

Zákaz sa nevzťahuje

  • na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zdravotníckych zamestnancov a ostatných zamestnancov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov spadajúcich pod systém základných záchranných zložiek (integrovaný záchranný systém) a bezpečnostných zložiek a zároveň sa nevzťahuje na školské zariadenia poskytujúce individuálne výchovné poradenstvo a prevenciu v zmysle § 112 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!