Školy majú viac odborných učební

25. 10. 2019

Základné školy na uliciach Veľkomoravská, Novomeského, Dlhé Hony a Hodžova majú nové didaktické pomôcky, počítače a iné vybavenie, aby mohli pre žiakov pripraviť nové odborné učebne.  Mesto na tento účel získalo vyše 160 tisíc z eurofondov a prispelo i z rozpočtu. Na niektorých školách boli nutné i stavebné úpravy.

Trenčín sa zapojil do ďalšej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu a uspel s  projektami modernizácie priestorov štyroch základných škôl pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov. Aktuálne čaká na rozhodnutie o pridelení europeňazí aj na odborné učebne v ďalších školách (Bezručova, Na dolinách, Kubranská).

Základná škola na Veľkomoravskej ulici má novú počítačovú (IKT) učebňu a stavebnými úpravami na tejto škole vznikla i moderná chemická trieda so všetkým potrebným vybavením (foto).

Škola na Hodžovej ulici má dve učebne s novými informačno-komunikačnými technológiami.

Žiaci ZŠ, Novomeského sa učia už aj v biologickej triede, kde majú k dispozícii moderné prístroje a pomôcky (foto).

Základná škola na Dlhých honoch má zatiaľ namontovanú časť vybavenia pre dve nové odborné učebne – počítačovú a jazykovú. Zvyšok dokončia počas vianočných prázdnin.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!