Škola na Východnej ulici prijme učiteľov

28. 8. 2013

Základná škola, Východná 9, Trenčín  prijme do pracovného pomeru učiteľa pre primárne vzdelávanie. Kvalifikačné predpoklady – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ. Nástup do zamestnania od 1.9.2013,  pracovná zmluva na dobu určitú. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a životopis zašlite do 31.8.2013 mailom na: skola@zsvychodnatn.edu.sk


 


Základná škola, Východná 9, Trenčín  prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné  vzdelávanie. Kvalifikačné predpoklady – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v aprobácii dejepis. Nástup do zamestnania od 1.9.2013, skrátený pracovný úväzok, pracovná zmluva na dobu určitú. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a životopis zašlite do 31.8.2013 mailom na: skola@zsvychodnatn.edu.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!