Semafory na Električnej ul. zrýchlia dopravu aj v Dolnom meste

3. 8. 2007

          Výstavba svetelných križovatiek v dvoch dopravných uzloch Električnej ulice v Trenčíne, v miestach jej prepojenia s Ul. K dolnej stanici a so Súdnou ulicou, má za sebou úspešne prvú časť. Práce na pravom odbočovacom pruhu štvorprúdovej Električnej ulice v smere od Trenčianskych Biskupíc do centra mesta v križovatke s Ul. K Dolnej stanici a osadenie stredového ostrovčeka so svetelnou signalizáciou striedajú práce na križovatke Električnej  a Súdnej ul.


          Podľa slov Petry Bilkovej zo spoločnosti PIO-Keramoprojekt, a.s., ktorá v tandeme s hlavným inžinierom projektu Rudolfom Kováčom celú investičnú akciu Mesta Trenčín naprojektovala, zásadným predpokladom začatia prác bola príprava  Kollárovej a Bernolákovej ul. v Kollárovej štvrti Dolného mesta na nové vodorovné a zvislé dopravné značenie. Asfaltový povrch na oboch jednosmerných uliciach je zrekonštruovaný a v týchto dňoch osádzané dopravné značenie presne vymedzí parkovacie miesta i ich počet.


          „Dopravné značky úplne vylúčia parkovanie na Piaristickej ul. Dopravná značka umožní zastavenie na úseku Piaristickej ul. od budovy Kooperatívy po križovatku so Súdnou ul.,“ vysvetľuje P. Bilková druhú etapu zmien dopravného značenia a zároveň dodáva, že tento, doteraz dvojsmerný úsek bude jednosmerný. „Vchádzať sa do neho bude z Ul. K Dolnej stanici. Kto pôjde po Piaristickej ul. v smere od Ul. 1. mája bude musieť odbočiť pri väzenskej nemocnici na Súdnu ul. s výjazdom na Námestie sv. Anny. Zmeny v dopravnom značení predbehnú vlastné práce na križovatke Súdna – Električná ul., aby si vodiči na zmeny zvykli a po spojazdnení križovatky sa v tejto časti Dolného mesta nevytváral dopravný chaos.“ Na „otočenú“ jednosmerku si budú musieť zvyknúť aj majitelia či nájomcovia bytoviek situovaných v časti Piaristickej ul., do ktorej sa doteraz vchádzalo odbočením z jej rovnobežnej časti medzi predajňou potravín a budovou Kooperatívy. Domov sa dostanú zo starej Električnej ul. po miernej obchádzke cez Súdnu ul.


          Samotné stavebné práce na križovatke sa začnú v pondelok 13. augusta. P. Bilková ich opäť rozdelila na dve etapy: „V prvej časti sa upraví križovatka medzi Súdnou a Električnou ul. v oblasti starej Električnej ul. pred zeleným pásom, ktorý ju oddeľuje od štvorprúdovej cesty. Uzatvorený bude jazdný pruh situovaný bližšie k Súdnej ul. a preto vodiči budú vo väčšej miere využívať Kollárovu ul. Toto dopravné obmedzenie nebude pre motoristov príliš zaťažujúce, pretože stará časť Električnej ul. je pre nich dôležitá len v tom prípade, ak idú do tu sídliacich prevádzok resp. obchodných jednotiek.“


          Približne po dvoch týždňoch sa stavebné práce posunú do druhej fázy, kde už bude obmedzená doprava na štvorprúdovej časti Električnej ul. uzatvorením jedného jazdného pása (vzdialeného od stredu) v smere od Trenčianskych Biskupíc. Ich výsledkom bude odstránenie zeleného ostrovčeka medzi štvorprúdovkou a starou časťou Električnej ul. a vybudovanie svetelnej signalizácie, ktorá zabezpečí bezpečné odbočovanie vpravo i vľavo pre vozidlá, vychádzajúce zo Súdnej ul. „Hoci budú takto tesne vedľa seba dve svetelné signalizácie, plynulosť dopravy zabezpečí tzv. inteligentná výmena svetiel, ktorú zaručuje fotobunka, riadiaca obe križovatku podľa množstva prechádzajúcich áut,“ zaháňa obavy z dvoch svetelných križovatiek oddelených len niekoľkými desiatkami metrov P. Bilková. Posledná, piata fáza, ktorá v druhej polovici septembra nepotrvá dlhšie ako tri dni, bude pozostávať z osadenia stĺpov svetelnej signalizácie, čo opäť obmedzí dopravu na štvorprúdovej Električnej ul.


          Všetky práce a zmeny dopravného značenia poslúžia k zrýchleniu dopravy aj na Legionárskej a Braneckého ul., pretože vozidlá smerujúce z Dolného mesta k cestnému mostu budú môcť odbočiť z Legionárskej ul. na Ul. K Dolnej stanici a cez Piaristickú a Súdnu ul. sa novou svetelnou križovatkou dostanú na štvorprúdovú Električnú ul.


x x x


Chronológia:  1. Zmena dopravného značenia na ul. Kollárová, Bernoláková a Piaristická

predpokladaný termín ukončenia prác: 12.8.2007  1. Stavebné práce v úseku križovatky Súdna ul. – stará časť Električnej ul.

predpokladaný termín ukončenia prác: 25.8.2007  1. Stavebné práce na križovatke Súdna ul. – Električná ul.

predpokladaný termín ukončenia prác: 25.9.  1. Osadenie stĺpov svetlenej signalizácie

predpokladaný termín ukončenia prác: 30.9.+ Odstránenie zeleného pásu medzi štvorprúdovkou a starou časťou Električnej ul. a vybudovanie svetelnej signalizácie zabezpečí bezpečné odbočovanie vpravo i vľavo pre vozidlá, vychádzajúce zo Súdnej ul.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!