Rodinné domy dostanú nádobu na triedený papier

1. 12. 2022

Zberová spoločnosť Marius Pedersen začala v týchto dňoch rozvážať 240 litrové nádoby na papier do rodinných domov. Súvisí to s povinnosťou, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2023, že každý rodinný dom musí mať svoju nádobu na triedený zber. Modré nádoby umiestňujú pracovníci zberovej spoločnosti pred rodinné domy, aby si ich obyvatelia mohli vziať a schovať. 

Rozvoz nádob sa začal rodinnými domami v mestskej časti Juh. Do každej nádoby je vložený leták, ktorý obyvateľov informuje o tom, ako bude triedený zber z rodinných domov od nového roka zabezpečovaný.

Trenčín sa takto chce pripraviť na 1. január 2023, kedy začne platiť Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR.

Od 1. januára 2023 sa zmení aj systém zberu plastov, tetrapakov (viacvrstvových materiálov) a kovov. Každý rodinný dom dostane aj žlté vrece, do ktorého budú obyvatelia odkladať, okrem plastov, už aj odpady z kovov a viacvrstvové kombinované materiály, ako napr. tetrapak.

Distribúcia žltých vriec prebehne od 12. do 16. decembra 2022. Ak by občan po naplnení potreboval ďalšie vrece, vie si ho vyzdvihnúť na vrátnici niektorého z 3 zberných dvorov (Zlatovská, Soblahovská, K zábraniu) alebo v Klientskom centre MsÚ.

Naplnené žlté vrecia občania v deň vývozu (podľa Harmonogramu vývozov triedených zložiek odpadu, ktorý bude zverejnený v januári 2023), vyložia najneskôr do 6.30 hodiny ráno pred dom. Zberová spoločnosť ich vezme a podľa počtu vyložených vriec zanechá nové žlté vrecia pre ďalší zber.

Tento vrecový systém zberu bude záväzný pre každý rodinný dom. V súvislosti s tým budú 1100 litrové nádoby na plasty, papier, kovy a tetrapaky  z individuálnej rodinnej zástavby postupne odvezené.

Zmeny na sídliskách

V sídliskových častiach mesta sa bude postupne zvyšovať počet žltých nádob na plasty a modrých na papier tak, aby boli pri každej komunálnej čiernej nádobe. Červené nádoby na kovy a oranžové na tetrapaky budú postupne sťahované.

Nedodanie nádoby je možné oznámiť na tel. č. 0902 947 993.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!