Režim niektorých parkovísk sa 15. októbra zmení

13. 10. 2021

Od piatka 15. 10. 2021 bude režim parkovísk upravený na uliciach Východná, Saratovská a Súdna.

Parkovacie miesta na Východnej ulici v časti vedúcej ku kotolni budú od 15. októbra v dvoch režimoch parkovania: dlhodobé (spoplatnené iba cez deň od 8. 00 do 16.00 h) a dlhodobé nočné (spoplatnené v noci od 19.00 do 8.00 h).

Do režimu dlhodobé nočné bude preradený úsek od ZŠ Východná až po poslednú zastávku MHD na Východnej (kód pre hradenie jednorazového parkovného TNJ3). Víkendy a sviatky sú bezplatné.

Pri  monitorovaní stavu parkovísk, najmä vo večerných a nočných hodinách, bola ich obsadenosť pri bytovkách Monolit a v križovatke s Halalovkou takmer stopercentná, pričom vozidlá bez karty tvorili tretinu až polovicu všetkých áut.

Cieľom zmeny je podľa pracovníkov Útvaru mobility Mestského úradu v Trenčíne uprednostniť vozidlá s parkovacou kartou pred vozidlami bez karty, tzn. vozidlá s kartou budú parkovať v kratšej dochádzkovej vzdialenosti k bytovým domom.  Na dlhodobých nočných parkoviskách môžu parkovať vozidlá s kartou Pásmo J, celomestskou kartou i kartou pre dlhodobé parkoviská (napr. Abonent dlhodobé v pásme J alebo Dlhodobé).

Viac dlhodobých miest na Saratovskej

Na Saratovskej ulici pri mieste otáčania autobusov bolo na betónovej ploche vyznačené parkovisko pre sedem áut. Od piatka 15. októbra bude preradené z režimu nonstop (TNJ) do režimu dlhodobé nočné (TNJ3) so spoplatnením v pracovných dňoch od 19.00 do 8.00 h, sviatky a víkendy sú bezplatné. K zmene došlo na základe požiadaviek občanov navýšiť počet dlhodobých miest na hornom Juhu.

Časť Súdnej v režime nonstop

Od križovatky ulíc Piaristická – Súdna po vjazd do Nemocnice pre obvinených a odsúdených bude zmenený režim z dlhodobého parkovania (TNC2) na nonstop (TNC). Režim bude rovnaký ako na ostatných nonstop parkoviskách v pásme C. Spoplatnené budú v pracovných dňoch v čase 0.00 až  24.00 h a počas víkendov a sviatkov od 19.00 do 8.00 h (bezplatné v čase od 8.00 do 19.00 h). Nebudú tu platiť karty určené pre dlhodobé parkoviská.

Od vstupu do Nemocnice pre obvinených a odsúdených až po križovatku s ulicou Jilemnického je pásmo B.

Vodiči parkujúci na uvedených uliciach nájdu informáciu o zmenách na letáčiku za stieračmi, držitelia kariet budú informovaní e-mailom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!