Revitalizujeme ďalší vnútroblok na Sihoti

27. 4. 2022

V Trenčíne sa po zimnom období začali investičné práce na viacerých miestach. Napríklad aj vo vnútrobloku na sídlisku Sihoť, pri škôlke Slimáčik. Cieľom je spríjemniť toto územie s dôrazom na aktivity detí a tiež realizovať konkrétne ekologické opatrenia s ohľadom na klimatické zmeny. Mesto na regeneráciu vnútrobloku získalo nenávratný finančný príspevok z Európskej únie.

 

Komplexná revitalizácia sídliskovej zelene sa dotkne polouzavretého vnútrobloku medzi ulicami Márie Turkovej a Hodžovej. Pribudnú tu lavičky, smetné nádoby, detské hracie zariadenia, drobná architektúra, bezbariérové prístupy, obnovia sa chodníky, spevnené plochy i osvetlenie. Zároveň sa tu zvýši podiel verejnej zelene, vrátane vzrastlých drevín, živých kríkových plotov, kvetov a trávnatých plôch. V tomto priestore sa počíta s integráciou prvkov zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami.

O stavebné práce, rekonštrukciu spevnených plôch a  verejného osvetlenie sa postará za necelých 99 tisíc eur vysúťažená spoločnosť AA PLUS SLOVAKIA z Bratislavy. Herné prvky a parkový mobiliár dodá domáca spoločnosť Veríme v Zábavu za takmer 23 tisíc eur. A napokon ďalšia trenčianska spoločnosť L.A. Záhrady zabezpečí sadové úpravy, resp. revitalizáciu a doplnenie verejnej zelene v hodnote takmer 36 tisíc eur. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!