Revitalizácia pešej zóny v centre mesta sa začína

23. 5. 2024

Úplne novú tvár dostane verejný priestor na uliciach Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova. Pešia zóna v centre Trenčína ponúkne mnoho nových a moderných prvkov, viac zelene a pestré možnosti jej využitia. Práce sa začali v stredu, 22. mája 2024.

Pôjde o realizáciu prvého europrojektu na Slovensku v novom programovacom období v rámci integrovaných územných investícií. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vyše 7,8 milióna eur.

Autorom víťazného návrhu urbanisticko – architektonicko – krajinárskej projektovej súťaže sa ešte v roku 2019 stal ATELIÉR ART. „Je na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni, je precízny, harmonický a jemný. Je z toho návrhu cítiť, že členom autorského tímu je Tomáš Hanáček – Trenčan, ktorý ten priestor veľmi dobre pozná a tiež je tu cítiť prítomnosť ženy – architektky. Víťaznému tímu patrí obrovská vďaka, podľa mňa perfektne pochopili zadanie,“ skonštatoval vtedy hlavný architekt mesta Martin Beďatš.

O premenu pešej zóny sa postará spoločnosť Strabag, ktorá vzišla z verejného obstarávania a ktorá napríklad v Trenčíne postavila nový cestný most. Všetky práce sú zazmluvnené v celkovej hodnote necelých 8 miliónov eur, ich trvanie je stanovené na maximálne 22 mesiacov.

Pri stavebných prácach pôjde najmä o:

 • rekonštrukcie povrchov
 • nový mobiliár
 • novú zeleň a vegetačné ostrovy
 • vodozádržné opatrenia v celej pešej zóne
 • rekonštrukciu priestoru bývalej “jamy”
 • nové detské ihrisko
 • fontánu, prístupná pre verejnosť a deti
 • autobusovú zastávku Braneckého
 • presunutie súsošia Štúrovcov pred vchod do Okresného úradu na Štúrovom námestí
 • novú vlajkoslávu pred Posádkovým klubom (bývalá ODA)
 • zachovanie studne
 • rekonštrukciu sietí
 • možnosti napojenia elektriny, vody a odpadu počas konania podujatí

V priestore revitalizovanej pešej zóny je navrhnutá výsadba vyše 50 stromov, pribudnú tu aj okrasné kry i množstvo trvaliek a cibuľovín. Pri Posádkovom klube bude vytvorený parčík so 16 stromami a napríklad pozdĺž Hviezdoslavovej ulice zas elegantné stromoradie.

 

Zhotoviteľ začal dnes “strhávaním” asfaltu, postupovať bude od Gastrocentra smerom k Braneckého ulici. V najbližších mesiacoch sa bude venovať hlavne inžinierskym sieťam. Zabezpečí pripojenie drobnej architektúry na pitnú vodu, prekládky STL plynu, nové rozvody pre kamery a wifi, rozvody k novému verejnému osvetleniu. Postupovať sa bude vždy v kratších úsekoch. O konkrétnych prácach budeme pravidelne informovať. Ich harmonogram nájdete na mestskom webe.

Prístup do prevádzok bude umožnený a celkovo pohyb chodcov bude zachovaný, aj keď s obmedzením.

Aktuálne ešte nie sú známe výsledky georadorového merania, no je isté, že podobne, ako pri rekonštrukcii Mierového námestia, sa ani táto investičná akcia nevyhne archeologickému prieskumu.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!