Rekonštrukcia kanalizácie na Železničnej ulici

28. 11. 2013

Štart prvej etapy prác je stanovený na začiatok decembra. Rozkopávky obmedzia tranzitnú a čiastočne aj hromadnú dopravu.


Od začiatku decembra do konca mája budúceho roka bude Železničná ulica v Trenčíne rozkopaná. Dôvodom je rekonštrukcia kanalizácie. Ide o súčasť modernizácie železničnej trate.


Ako informoval zhotoviteľ stavby, z plánovanej trasy sa zatiaľ bude realizovať iba úsek od odbočenia z cesty I/61 na Železničnú ulicu (pri zastávke prímestskej autobusovej dopravy) až po autobusovú stanicu. 


Práce budú prebiehať po etapách v približne 50 metrových úsekoch. 


Počas celej doby realizácie bude ulica jednosmerná a to tak, že premávka bude možná iba v smere od autobusovej stanice k Bille. Opačný smer bude uzatvorený.


Zo Železničnej ulice bude vylúčená tranzitná doprava. Prístup k prevádzkam na tejto ulici zostane, i keď s obmedzeniami, zachovaný.


Pozor, obmedzenia v prímestskej doprave


Zastávka prímestskej autobusovej dopravy „Trenčín, Billa“ v smere do Trenčína musí byť pre práce na kanalizácii dočasne presunutá na Opatovskú ulicu k reštaurácii Radegast. Keďže autobusové linky budú do Trenčína prichádzať cez nadjazd Opatová, nebudú môcť zastavovať ani na zastávke „Trenčín, Kubra – rázcestie“. Všetky obmedzenia so zastávkami prímestskej dopravy budú platiť iba pre smer Trenčín. Smer Žilina zostáva bez zmien.


Toto obmedzenie pre cestujúcich potrvá iba v čase prvej etapy prác od začiatku decembra približne do druhej polovice januára. Počas ďalších etáp už budú opäť autobusy zastavovať na zastávkach „Trenčín, Kubra – rázcestie“ aj „Trenčín, Billa“ v smere do Trenčína. Ďalej budú pokračovať po Ul. gen. M. R. Štefánika na autobusovú stanicu. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!