Prvý mestský festival bez plastov je za nami

3. 10. 2019

V snahe obmedziť tvorbu plastového odpadu na minimum zaviedlo Mesto Trenčín na festivale Pri trenčianskej bráne 6. – 8. septembra niekoľko zásadných opatrení. Na odkladanie odpadu mali slúžiť len triediace stanice, plastové poháre a riad mali byť nahradené kompostovateľnými.

Počas troch festivalových dní sa na Mierovom námestí vytriedilo 62 kg plastov, 113 kg papiera, 5 kg viacvrstvových kombinovaných materiálov, 3 kg kovov, 70 kg skla a 283 kg zmesového komunálneho odpadu.

Na triediacich staniciach sa zvlášť odkladali zvyšky jedla do uzatvorených súdkov (193 kg), zvlášť boli vrecia na kompostovateľný riad a ostatné bioodpady (235 kg). Tieto boli odovzdané spoločnosti INTA na spracovanie v bioplynnej stanici.

triediaca stanica

„Boli sme príjemne prekvapení, že občania triedenie uvítali a reagovali viac pozitívne ako negatívne, a to aj vzhľadom na obmedzenia, ktoré to pre nich znamenalo,“ hovorí Zuzana Čachová z útvaru životného prostredia. Bežné koše na odpadky boli totiž zatvorené. „Až na pár výnimiek boli ľudia ochotní chodiť na triediace stanice a nenechávať odpad voľne vyhodený na námestí, za čo ich treba pochváliť.“

ptb 19

Podujatie zároveň ukázalo, že nie všetci vieme dostatočne dobre odpad vytriediť. Napríklad znečistený papier už nepatrí do nádoby na papier. Mesto sa preto chce popri prípravách na najbližšie podujatie bez plastov zamerať aj na osvetu medzi ľuďmi.

Blížiace sa Vianočné trhy potrvajú 18 dní. Odpad sa bude opäť odkladať len na triediacich staniciach. Novinkou budú vratné zálohovateľné poháre. Všetok ostatný riad bude papierový. V tomto zmysle mesto ako organizátor Vianočných trhov 2019 komunikuje s predajcami, ktorí sa v týchto dňoch už môžu uchádzať o predajné miesta (www.trencin.sk/jarmoky).

Festival Pri trenčianskej bráne bol prvým krokom na ceste k vylúčeniu plastov z mestských podujatí. Išlo o prvú skúšku, ktorá nás veľa naučila. Ďakujeme pracovníkom na triediacich staniciach a zároveň každému, kto sa k myšlienke za čistejšie prostredie pridal.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!