Prvé urnové steny v Trenčíne

18. 8. 2022

Na hlavnom cintoríne mesto vybudovalo urnové steny. Reagovalo tak na zvyšujúci sa počet kremácií zosnulých.

Na hlavnom cintoríne je dnes 7 urnových stien so šiestimi schránkami a dve s deviatim schránkami. Sú z gresu. Ide o veľmi kvalitný, odolný a na údržbu nenáročný materiál. Mesto do urnových stien investovalo 60 tisíc eur.

Konkrétne bude k dispozícii 60 urnových schránok, z toho 42 s kapacitou dvoch urien a 18 s kapacitou troch urien. Sú umiestnené v novej časti hlavného cintorína.

Kolumbáriá sa budú môcť využívať po tom, ako mestské zastupiteľstvo schváli úpravu VZN, resp. prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín, v ktorom bude už zahrnutý aj poplatok za prenájom urnovej schránky.  

Ak bude záujem o kremácie naďalej stúpať, budeme pokračovať vo výstavbe ďalších urnových stien. Na hlavnom cintoríne máme naprojektovaný priestor pre urnové steny s kapacitou ďalších 222 urnových schránok. Výhľadovo počítame s urnovými stenami aj na niektorých iných cintorínoch v meste.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!