Prvé ukrajinské deti v našich školách a škôlkach

18. 3. 2022

K 18. marcu 2022 je zapísaných do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 55 detí z Ukrajiny. V materských školách je aktuálne umiestnených 21 detí.

Zákonní zástupcovia detí alebo prevádzkovatelia budov, kde sú deti z Ukrajiny ubytované, vypisujú základné údaje o dieťati do dotazníka, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Trenčín. Ten zostáva stále otvorený.

Deti sa do škôl umiestňujú podľa počtu voľných miest v jednotlivých ročníkoch. „Snažíme sa, aby dieťa navštevovalo školu, ktorú má najbližšiu k miestu bydliska, nedá sa to však zariadiť úplne vo všetkých prípadoch,“ hovorí vedúca Útvaru školstva MsÚ Trenčín Ľubica Horňáčková.

Deti z Ukrajiny sú zaradené do jednotlivých tried medzi slovenské deti. Na odstránenie jazykových bariér organizujú školy základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka. O finančnú úhradu sa v tomto prípade postará ministerstvo školstva prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy.

Do základných škôl je mesto Trenčín schopné ešte prijať približne 370 detí – závisí to aj od ročníkov, do ktorých budú deti zadelené. V materských školách je ešte k dispozícii približne 30 voľných miest.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!