Prváci zaplnia v budúcom školskom roku 21 tried

13. 2. 2012

Zápis detí do prvého ročníka povinnej školskej dochádzky sa v základných školách skončil 8. februára. Detí v niektorých školách bude viac.


Podľa priebežných výsledkov zápisu by malo v septembri 2012 do prvého ročníka mestských základných škôl v Trenčíne nastúpiť 468 žiakov. Ako informovala Ľubica Kršáková z Útvaru školstva MsÚ Trenčín, zapísať sa prišlo celkom 525 detí. Odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky odporučili 52 z nich. K odkladom sa ešte vyjadruje centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Presný počet detí, ktoré zasadnú do prváckych lavíc, bude teda známy až na začiatku školského roka.


Otvorených by malo byť celkom 21 prváckych tried. Najviac v Základnej škole na Hodžovej ulici (štyri triedy), na Bezručovej, na Dlhých Honoch, Novomeského a Veľkomoravskej ulici po tri triedy a na ostatných ZŠ by mali mať po jednej triede prvákov. V celkovom počte žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín by malo byť v porovnaní so súčasnosťou v budúcom školskom roku o 27 školopovinných detí viac. Ide o rozdiel medzi odchádzajúcimi deviatakmi a prichádzajúcimi prvákmi, pričom v piatich školách budú mať detí viac, v ostatných menej ako v tomto školskom roku.


Rodičia, ktorí sa so svojimi deťmi nemohli zápisu v stanovených termínoch zúčastniť, majú do začatia nového školského roka možnosť dieťa zapísať po dohovore s riaditeľom školy.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!