Prvá fáza archeologického výskumu v Čerešňovom sade finišuje

16. 9. 2020

V súvislosti s prácami na obnovu prístupovej cesty k nedávno zrekonštruovaným hradbám južného opevnenia Trenčianskeho hradu sa v júli 2020 začal v lesoparku Brezina pod vedením Trenčianskeho múzea archeologický výskum. Jeho prvá fáza bude ukončená 18. septembra 2020.

Výskum pozostáva z dvoch fáz. „Prvou je predstihová fáza – overenie výstupov geofyzikálneho merania a druhou sledovanie zemných prác v súvislostí s prístupovou cestou k hradu a následné preskúmanie zachytených archeologických situácií“, povedal vedúci výskumu, Mgr. Juraj Malec, PhD.

Počas výskumu sa archeológovia stretli so zaujímavými nálezmi z rôznych historických období. „V predstihovej fáze sa nám podarilo zachytiť priekopu hradiska, ktorá bola zahĺbená do staršieho rozsiahleho objektu, tzv. obetiska, prináležiacemu keltskému obyvateľstvu v mladšej dobe železnej. Z jeho výplne pochádza obrovské množstvo fragmentárne nalámanej keramiky, kostí a sporadickejšie sme sa stretli aj s drobnými úlomkami a zliatkami bronzových, železných, či sklených predmetov. Medzi najzaujímavejšie nálezy patrí dvojica keramických tváričiek, pochádzajúcich z hrdla fľaše, či členitého ucha nádoby,“ doplnil J. Malec.

Archeologický výskum sa začal 21. júla 2020. Predpísal ho Krajský pamiatkový úrad Trenčín. Nová prístupová cesta má vzniknúť v rámci medzinárodného projektu TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície. Jej vybudovanie realizuje mesto Trenčín vrátane ostatnej revitalizácie Čerešňového sadu.

Predstihová fáza výskumu bude ukončená 18. 9. 2020 a sledovanie prác bude prebiehať približne do konca októbra, v závislosti najmä od počtu zachytených archeologických situácií.

Ako informovalo Trenčianske múzeum, archeologické nálezy obohatia zbierkový fond múzea v Trenčíne a po ich odbornej konzervácii budú prezentované verejnosti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!