Projekt kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry je odovzdaný

30. 12. 2020

Podarilo sa to! Niekoľko mesiacov tím „Trenčín 2026“ pripravoval 60 stranový Bid Book. Táto kniha predstavuje projekt, s ktorým sa naše mesto bude uchádzať o kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Vytlačený projekt v anglickom jazyku slávnostne odovzdali 14. decembra 2020 na Ministerstve kultúry SR. Na začiatku februára tím čaká obhajoba projektu pred Európskou komisiou. Vo februári sa mesto Trenčín dozvie, či postupuje do druhého kola a bude svoj projekt rozširovať o ďalšie časti, vďaka ktorým by sme mohli uspieť ako finalista Európskeho hlavného mesta kultúry.

NEBOJME SA ROZVÍJAŤ NAŠU ZVEDAVOSŤ

Projekt, ktorý tím nazval Cultivating Curiosity (prel. pestovanie zvedavosti), je zatiaľ vydaný v anglickom jazyku, jeho slovenská verzia sa práve pripravuje. Bid Book pozostáva z 9 kapitol. V nich podrobne rozoberá víziu a ciele projektu, umelec-ký koncept programov, ako aj prínos pre Európu, silné a slabé stránky projektu, financovanie, zapájanie verejnosti či schopnosť projektu fungovať v ďalších rokoch. „Snažili sme sa čo najviac zachytiť podstatu a potenciál nielen Trenčína, ale aj celého Trenčianskeho kraja,“ hovorí Lucia Dubačová, manažérka projektu. „Cultivating Curiosity je vlastne výzva k tomu, aby sme sa nebáli rozvíjať našu zvedavosť a vede-li sa pozerať na veci aj z druhej strany.“  Vizuál Bid Booku ako aj grafickú identitu projektu vytvoril talentovaný mladý trenčiansky grafický dizajnér Martin Pyšný.

PROJEKT SPOJIL MNOŽSTVO ĽUDÍ 

Tím „Trenčín 2026“ si v projekte stanovil niekoľko veľmi dôležitých cieľov, akými sú napríklad dostať Trenčín do povedomia Európy, podporovať občianske aktivity a zamerať sa aj na participáciu vylúčených skupín obyvateľstva, kultivovanie verejného priestoru, ako aj environmentálne tematiky. Do procesu písania projektu sa zapájali desiatky občanov a expertov z rôznych odvetví. „Sme veľmi šťastní, že sme mohli na projekte spolupracovať s expertmi a umelcami z rôznych sfér. Veľkou pomocou nám bola  Ilona Németh, s ktorou sme projekt konzultovali, ale napríklad aj umelkyňa Kateřina Šedá, Lýdia Pribišová ako aj umelci z Trenčína, akými sú Vlado Kulíšek či združenie TRAKT,“ hovorí Lenka Kuricová, ktorá pracovala na vytváraní umeleckého programu. „Všetkých, ktorí sa do procesu zapojili, môžete nájsť na našom webe www.trencin2026.sk. Bez ich pomoci by to bolo omnoho náročnejšie.“ 

 

Tím sa momentálne pripravuje na ústne obhajoby projektu. Okrem Trenčína sa o kandidatúru uchádzajú aj ďalšie mestá, ako napríklad Trnava, Nitra, Žilina, Prešov, Hlohovec a iné. Cieľom projektu Európske hlavné mesto kultúry je pomôcť mestu, ktoré tento prestížny titul získa, vyrásť. Rieši kultúru ako celok, teda nielen umelecký program, ale aj celkovú kvalitu života, pohľad na európske hodnoty, ekológiu a aktívny verejný život. Za posledných 37 rokov práve vďaka tomuto programu dokázali desiatky miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu, komunity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál, a najmä predstaviť svoje plány a vízie širokému obyvateľstvu doma aj v zahraničí. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na sociálnych sieťach Trenčín 2026.

(TÍM EHMK)

 

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!