Pripravujú územia pre nové parkoviská

27. 3. 2018

V týchto dňoch pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) vyrezávajú zeleň na sídlisku Juh. Práce súvisia s plánovanými investičnými akciami mesta.


Na základe doručenia právoplatných povolení v piatok 23. marca označili pracovníci MHSL ulicu J. Halašu prenosným zvislým dopravným značením a v pondelok 26. marca začali s výrubmi na tejto ulici.


Pri prácach asistuje Mestská polícia, nakoľko niektorí vodiči aj napriek osadeniu zvislého prenosného dopravného značenia komplikujú situáciu zaparkovanými autami.


Výruby súvisia s budovaním nových parkovacích miest na uliciach Jána Halašu, Západná, Kyjevská – kultúrne centrum JUH, Gen. Svobodu, Bazovského, Novomeského a Východná.


Vyrezaná zeleň bola aj medzi blokmi Halalovka – Východná, aby bolo územie pripravené na plánovanú revitalizáciu vnútrobloku.


Táto investičná akcia počíta s výstavbou detského ihriska, chodníka, verejného osvetlenia, počíta sa aj s prekládkou optického vedenia ORANGE, terénnymi a sadovníckymi úpravami, odvodnením ihriska, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou.


Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť v miestach prebiehajúcich prác. Ukončené budú do 29. marca 2018. Do konca marca je povolené výrubové obdobie.


Mesto Trenčín čakalo na právoplatné rozhodnutia o výrube. Vydalo ich mesto Nemšová, určené Okresným úradom v Trenčíne.


Asanované stromy a kry mesto nahradí v takmer dvojnásobnom počte. Zasadené budú sčasti na Juhu a sčasti na inom území mesta.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!