Pripravte sa už teraz na nové parkovanie na Juhu a Sihoti

5. 8. 2020

Do zavedenia regulácie parkovania na Juhu a ďalšej časti Sihote (3, 4) zostáva už len sedem týždňov. Obyvateľom týchto sídlisk odporúčame zakúpiť si parkovaciu kartu v predstihu.

 Od 23. septembra 2020 bude v parkovaní na Juhu a Sihoti 3, 4 zavedený nový režim. Parkovacie miesta najbližšie k bytovým domom prejdú v pracovných dňoch do spoplatnenia nonstop, teda celých 24 hodín. Počas víkendov a sviatkov budú spoplatnené len skoré ranné a neskoré večerné hodiny. Od 8.00 do 19.00 h bude parkovanie cez víkendy a sviatky bezplatné, najmä kvôli návštevám. Spoplatnenie v nočných hodinách zavádzame po skúsenostiach z doteraz regulovaných lokalít, kde si ho vyžiadali občania. Tým, že sa za miesta v noci platí, neparkujú na nich vodiči, ktorí nemajú parkovaciu kartu a miesta sú tak k dispozícii „domácim“ s parkovacou kartou.

Občanom s trvalým pobytom na sídlisku Juh alebo Sihoť 3, 4 odporúčame zakúpenie parkovacej karty PÁSMO (prvá karta na byt vás vyjde na 20 €/rok). Je platná na všetkých parkoviskách daného pásma, na Sihoti platí v pásme H a zároveň v susednom pásme G. Ak však s vozidlom často parkujete aj na miestach mimo daného pásma, dávame vám do pozornosti kartu PÁSMO a DLHODOBÉ alebo PÁSMO a MESTO OKREM A a B.

Kartu si môžete zakúpiť elektronicky cez webstránku karty.parkovanietrencin.sk alebo osobne v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín.

ČO SÚ DLHODOBÉ PARKOVISKÁ?

Umiestnením aj prevádzkovým režimom plnia podstatnú regulačnú funkciu. Tým, že sú situované ďalej od obytných blokov a parkovať na nich môžu najmä abonenti, teda ľudia bez trvalého pobytu v Trenčíne, miesta bližšie pri bytových domoch zostávajú pre domácich. Okrem toho, režim spoplatnenia iba v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h, vyhovuje občanom, ktorí ráno odchádzajú autom do práce a vracajú sa po 16.00 h. Nepotrebujú parkovaciu kartu, ale zároveň neparkujú na parkoviskách pri bytových domoch. Dlhodobé parkovanie v PÁSME H je naplánované na častiach ulíc Žilinská, Pod čerešňami, Odbojárov, Opatovská, Hodžova. Na Juhu – v PÁSME J na častiach ulíc Gen. Svobodu, Saratovská, Lavičková a Východná.

Držitelia parkovacích kariet „Dlhodobé“ môžu parkovať iba na dlhodobých parkoviskách, nie kdekoľvek v pásme.

Umiestnenie dlhodobých parkovísk nájdete na parkovanietrencin.sk/mapa vyznačené čiernou hrubou čiarou.

Dlhodobé nočné parkoviská (TNJ3) budú vyznačené pri cintoríne na Juhu na Saratovskej ulici, budú bezplatné v pracovných dňoch od 8.00 do 19.00 h a taktiež počas víkendov a sviatkov. Cez deň budú bezplatné kvôli konaniu pohrebov (sú v blízkosti cintorína). V noci budú platené preto, aby tam vodiči nepreparkovali vraky a menej používané autá.

KDE ZAPARKUJETE BEZPLATNE?

Na sídlisku Juh budú mimo parkovacej zóny (tzn. bezplatné) miesta na Východnej ulici niekoľko metrov za poslednou križovatkou (smerom ku kotolni) a taktiež na Východnej pod Kostolom Sv. Rodiny – od zastávky MHD v oblúku okolo kostola až po križovatku s ul. Gen. Svobodu. Taktiež sa dá bezplatne parkovať na dlhodobých parkoviskách v pracovných dňoch od 16.00 do 8.00 h. Ak Vám tento čas parkovania vyhovuje, nepotrebujete ani parkovaciu kartu pre dlhodobé parkoviská.

PARKOVACIA KARTA ALEBO JEDNORAZOVÉ PARKOVNÉ?

Takmer všetky parkovacie miesta (s výnimkou niekoľkých vyhradených miest) sú „zmiešané“ – tzn. môže na nich parkovať vozidlo s jednorazovým parkovacím lístkom alebo s parkovacou kartou platnou na danom parkovisku. Ak parkujete pravidelne alebo často v parkovacej zóne, zrejme bude pre vás výhodnejšie zakúpiť si parkovaciu kartu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!