Prípravné práce pred budovaním nových parkovísk

6. 3. 2019

Mesto Trenčín plánuje v roku 2019 investovať do nových parkovísk nemalé financie. V pláne sú nové parkovacie miesta a s tým spojené presuny a rekonštrukcie chodníkov, v niektorých prípadoch i na úkor zelene.

Nové miesta na parkovanie vzniknú na J. Halašu, pri križovatke ulíc Východná, M. Bela a Lavičková, Pred poľom, riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie je v pláne na Opatovskej, na Žilinskej a na Turkovej 4 – 20, rozšírenie na Gagarinovej ulici, statická doprava na Bazovského pri MŠ, Šafárikova, Dlhé Hony i pri Smažienke a tiež na Šmidkeho ulici, parkoviská vo vnútroblokoch na Inoveckej a Strojárenskej ulici.

Niektoré práce sa začnú už do konca marca, kedy zároveň končí obdobie, v ktorom je možné odstraňovať dreviny v príprave na stavebné práce.

Pred budovaním nových parkovísk bude do konca výrubového obdobia upravený priestor na ulici Pod Skalkou, Sibírskej, vo vnútrobloku 16 – 26 na Inoveckej, tiež na ulici M. Bela 28 – 29, na Východnej 22 – 23.

Práce na Sibírskej ulici

výruby na P Sibírska

Mesto potrebuje zabezpečiť parkovanie pre svojich obyvateľov a zároveň musí myslieť na zachovávanie zelene, odstraňované dreviny budú preto vysádzané v náhradnej výsadbe mesta

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!