Pripomíname občanom ZŤP

19. 10. 2012

Nezabudnite požiadať o výmenu označenia auta za parkovací preukaz. Na výmenu zostávajú už iba dva mesiace.


Držitelia starých osobitných označení motorových vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu by mali o ich výmenu za parkovací preukaz požiadať do 31. decembra 2012.


Žiadať treba písomne (tlačivo žiadosti môže občan vypísať osobne pri výmene) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Potrebné je priložiť pôvodné označenie vozidla vydané obvodným alebo krajským úradom v Trenčíne, občiansky preukaz a fotografiu (3x3cm).


Výmena je bezplatná, mieru funkčnej poruchy žiadateľa úrad v tomto prípade neprehodnocuje. Parkovací preukaz, ktorý žiadateľ dostane, je platný v celej Európskej únii.


Preukaz si môžete vymeniť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín v kancelárii č. 114 – I. poschodie, blok B, tel. 032 2440 671.


Súčasne s výmenou označení motorových vozidiel prebieha aj výmena preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydaných pred 1. januárom 2009 za preukazy s ochrannými známkami. Potrebné je predložiť pôvodný preukaz ŤZP, ŤZP/S, občiansky preukaz a fotografiu (3x4cm). Lehota na výmenu ŤZP preukazov končí 31. decembra 2013.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!