Pripomenuli sme si 79. výročie SNP

6. 9. 2023

Pri Pamätníku umučených na Brezine sa aj tento rok v tomto čase zišli zástupcovia mesta, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Ozbrojených síl SR, Zväzu protifašistických bojovníkov, Únie žien Slovenska, Jednoty dôchodcov Slovenska, ale aj žiaci základných škôl a trenčianska verejnosť, aby si spoločne pripomenuli 79. výročie od vypuknutia Slovenského národného povstania.

„Dnešnej generácii je možno vzdialená predstava, že účastníci SNP, znášali útrapy vojny a museli bojovať o svoje životy, o svoju existenciu. Mnohí sa do Povstania zapojili ešte ako mladí ľudia, ktorých životy sa dovtedy uberali celkom iným smerom. Neboli to profesionálni vojaci, navyknutí na zvládnutie extrémne náročných situácií. Boli to mladí muži, ale i ženy. Študovali alebo sa vyučili remeslu a mali svoje plány. Nie každý však mal šťastie, životy niektorých sa už nikdy nestihli naplniť. Na ich obeť pre našu slobodu a demokraciu nikdy nesmieme zabudnúť! Veľmi si prajem, aby sme my a predovšetkým naše deti už nikdy neboli bezprostredne konfrontovaní s takouto krutou realitou. I keď treba dodať, že práve takáto realita – teda hmatateľná skutočnosť vojnového konfliktu – sa nachádza až príliš blízko nás. Z geografického aj politického hľadiska. Každý človek má právo prežiť plnohodnotný život bez toho, aby doň zasiahla cudzia sila a prinútila ho bojovať o prežitie. Povstanie preto vnímam aj ako zápas za toto právo – za právo žiť v mieri a slobodne napĺňať svoje životy,“ povedal vo svojom príhovore poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín Tomáš Vaňo. Na pietnej spomienke zastúpil primátora Richarda Rybníčka, ktorý bol v tom čase na pracovnej ceste v zahraničí.

T. Vaňo zdôraznil, že SNP bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašizmu na našom kontinente. Šlo o spontánnu vzburu obyvateľov Slovenska proti diktatúre, proti neľudskosti režimu reprezentovaného nielen nacistickým Nemeckom, ale aj domácimi kolaborantmi. Pripomenul, že najmä vďaka SNP sa Slovensko v druhej svetovej vojne zaradilo na stranu víťazných mocností.

„Naša spoločnosť je dnes celkovo rozpoltená. Ponaučením zo SNP je aj fakt, že v tomto zásadnom a principiálnom zápase museli spájať svoje sily aj ľudia s odlišnými politickými názormi. Zapojili sa doň konzervatívni Čechoslováci i slovenskí nacionalisti, prívrženci parlamentnej demokracie, sovietskej moci, obdivovatelia Západu aj Východu, katolíci, evanjelici, Rómovia aj Židia. V rozhodujúcej historickej chvíli sa všetci dokázali povzniesť nad to, čo ich rozdeľovalo. Štandardné demokratické prostredie, v ktorom žijeme dnes, rešpektuje názorové odlišnosti. Ale vo chvíli hoci len potenciálneho ohrozenia, musíme byť schopní stavať na tom, čo nás spája. Slovenská spoločnosť to v kľúčových okamihoch svojich dejín vždy dokázala. Výročie Slovenského národného povstania je príležitosťou nielen uctiť si zásluhy všetkých, ktorí vybojovali našu slobodu, tých, pri ktorých pamätníku stojíme aj tu na Brezine, ale vysloviť aj záväzok, že budeme s nadobudnutou slobodou narábať zodpovedne,“ uviedol pri Pamätníku umučených na Brezine T. Vaňo.

Mesto Trenčín zorganizovalo túto pietnu spomienku až 6. septembra 2023. Opäť počkalo na začiatok nového školského roka. Je dôležité, aby sa už najmladšia generácia naučila chodiť k pamätníku na Brezine, aby už deti v školskom veku vnímali atmosféru na tomto mieste. Aj tento rok sa teda spomienky na Slovenské národné povstanie zúčastnilo niekoľko tried žiakov mestských základných škôl.

To ocenil i rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a poslanec NR SR Jozef Habánik. „Odkaz SNP je dnes odkazom predovšetkým našej mladej generácii, aby sme nezabúdali na to, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Slovenským národným povstaním sme sa ako národ prihlásili jednoznačne k mieru, slobode, demokracii, humanizmu a tolerancii. Zároveň sme jednoznačne vyjadrili odpor voči zverstvám a krutostiam fašizmu a nacizmu.“

Miroslav Malay, predseda Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín, upozornil, že nie je správne, ak sa niektorí snažia určovať, kto bol v rámci SNP dôležitejší. „Jedni hovoria, že rozhodujúcu úlohu zohrala armáda, iní, že to boli partizáni a podobne. To ale nie je pravda. V SNP totiž došlo k zjednoteniu všetkých zložiek odboja. To bola obrovská sila, ktorá dokázala dva mesiace držať front a viazať 50 tisíc príslušníkov Wehrmachtu a jednotiek SS. Tieto jednotky tak nemohli byť použité na Karpatoch a ani proti vojskám II. ukrajinského frontu v oblasti Rumunska a Maďarska. To je dôležité si uvedomovať.“

Česť pamiatke hrdinom Slovenského národného povstania!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!