Primátorovi v Trenčíne bude radiť Rada starších

25. 2. 2008

Trenčiansky primátor Branislav Celler navrhuje vytvoriť Radu starších Mesta Trenčín ako poradný orgán primátora pre otázky seniorov. Tí z vďačnosti ponúkajú mestu pomoc pri spravovaní detských ihrísk a oddychových zón.


Každoročné stretnutia primátora Branislava Cellera s občanmi pokračovali 21. februára prijatím zástupcov seniorov, na ktorom sa zúčastnila aj poslankyňa dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie Janka Fabová.  Hlavnými témami boli spolupráca Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) s Mestom Trenčín a podnety na skvalitňovanie života v meste.


,,Na stretnutí som navrhol vytvoriť Radu starších ako poradný orgán primátora pri riešení otázok súvisiacich so životom seniorov v našom meste,“  načrtáva hlavný cieľ stretnutia


B. Celler. Svoje uplatnenie tu nájdu občania v postproduktívnom veku,  s prihliadnutím na ich niekdajšiu  profesijnú orientáciu. Stretávať sa s nimi chce v pravidelných intervaloch.


,,Potrebujeme spätnú väzbu od starších občanov, ktorí nám  majú čo odovzdávať z pohľadu vedomostí i životných skúseností.  Sú veľmi vnímaví, majú záujem a chuť riešiť problémy mesta. Veď len v Trenčíne žije takmer osemtisíc ľudí starších ako 65 rokov,“ spresňuje zámer primátor.


Seniori riešili s vedením mesta mnoho pragmatických otázok, ocenili vznik Centra seniorov na Sihoti, no podotkli, že podobné zariadenia, spojené s penziónmi, budú pravdepodobne v budúcnosti potrebné v každej mestskej časti. Podľa primátora Branislava Cellera to bude vzhľadom na demografický vývoj nutné: ,,Obyvatelia  jednoducho starnú a my máme záujem, aby aj vo vyššom veku Trenčania žili kvalitne a aktívne. Presne,  ako sa to hovorí v rozprávke o troch grošoch. Z rodinnej kasy jeden z troch grošov patrí našim rodičom či starým rodičom a to isté  platí aj pre mestský rozpočet.


V Trenčíne funguje už 21. ročník Akadémie tretieho veku. Ide o celoživotné vzdelávanie občanov staršieho veku, členov Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne. Úroveň a stabilita tohto vzdelávania je garantovaná záštitou, ktorú nad jej fungovaním prevzal primátor. Ten prisľúbil podporu aj do budúcnosti. Mala by smerovať nielen na akadémiu, ale aj na uspokojenie požiadaviek na finančné prostriedky pre všetky základné organizácie. Primátor prisľúbil aj riešenie novovznikajúcich problémov s priestormi, ktoré sa objavia pri stavebných prácach na novej budove polyfunkčného objektu na ulici Dlhé Hony.


Ako protihodnotu seniori ponúkli konkrétne činnosti, ktoré by pre mesto mohli zabezpečovať zasa oni. Sú ochotní pracovať ako sprievodcovia, strážcovia detských ihrísk, verejného poriadku, ale aj ako inšpektori pri zisťovaní problémov v jednotlivých mestských častiach.  ,,Oceňujem tento prístup, a preto ako prvú navrhnem spoluprácu pri novom koncipovaní detských ihrísk a oddychových zón. V plánoch mesta je, aby na týchto miestach boli zodpovední správcovia  financovaní z rozpočtu mesta. Bude obojstranne výhodné, ak ich vyberieme z radov aktívnych seniorov, dodáva k návrhu B. Celler.


Poslankyňa dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie Janka Fabová informovala o možnosti širšie využívať sociálne taxi, ktoré je financované Mestom Trenčín a patrí do pôsobnosti Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o. Ak poslanci schvália na najbližšom zasadnutí 28. februára zmenu navrhnutú Mestskou radou Trenčína, bude taxík dostupnejší aj pre ľudí nad 65 rokov, ktorým na uplatnenie nároku postačí potvrdenie od lekára.


Členovia JDS v Trenčíne zároveň ponúkli pomoc pri príprave slávnostných podujatí pri pamätníkoch, ktoré treba pravidelne udržiavať. Ide predovšetkým o sochu štúrovcov na Hviezdoslavovej ulici a Pamätník umučených na trenčianskej Brezine.


Na území mesta sa nachádza osem základných organizácií dôchodcov, ktoré združujú 937 členov. Zastrešuje ich Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!