Primátori K8 oslovujú vládu

27. 5. 2005

          Primátori krajských miest žiadajú vládu SR aby zohľadnila úlohy, ktoré krajské sídla plnia vo vzťahu k širšiemu okoliu. Navrhujú, aby upravila metodiku výpočtu veľkostných koeficientov a kritérií naviazaných na fiškálnu decentralizáciu tak, aby k doterajším priradila aj kritériá zohľadňujúce ubytovacie kapacity pre návštevníkov a služby pre študentov stredných a vysokých škôl.
          Zhodli sa na tom 23.-24. mája na rokovaní Klubu primátorov krajských miest tzv. K8 v Košiciach. Dôvodom je, že krajské mestá fungujúce ako prirodzené regionálne centrá, poskytujú služby nielen svojim obyvateľom, ale aj dochádzajúcim občanom zo širšieho okolia. Do miest prichádzajú za prácou, vzdelaním, zdravotníckymi službami, štátnou správou, na súdy či za kultúrou. Obyvatelia širšieho regiónu teda využívajú služby miest, ale prostredníctvom miestnych daní sa nepodieľajú na ich financovaní.
          Podľa Branislava Cellera, primátora Trenčína, k zmenám by malo dôjsť od 1. januára 2006. Pripomenul, že ak by vláda akceptovala ich návrh, zlepšilo by sa nielen financovanie krajských miest, ale aj prirodzených turistických centier ako sú Tatry, Donovaly či kúpeľné mestá. „Podľa nás je to lepšie riešenie ako hovoriť o zmenách koeficientov. Neustále vyplakávanie nepomôže, skôr si myslím, že treba prichádzať s konkrétnymi návrhmi, ktoré musia mať logiku a svoje argumenty. Myslíme si, že je aj ochota zo strany ministerstva financií vážne sa týmto návrhom zaoberať,“ dodal trenčiansky primátor.


          Primátori krajských miest zároveň žiadajú, aby sa obciam do 30. júna poskytli zo štátneho rozpočtu dostatočné finančné prostriedky na úpravu platov pedagogických zamestnancov.
           Primátori sa v Košiciach zhodli aj na požiadavke, aby sa zo strany štátu najneskôr do 30. septembra určili pravidlá a podmienky pre zostavovanie rozpočtov na budúci rok. Upozornili tiež na nepostačujúci normatív na teplo a fakt, že regionálne školstvo nemá dostatok financií na riešenie havarijných situácií a technického stavu objektov. Opätovne žiadajú zaviesť kapitálové normatívy, pričom argumentujú faktom, že prevádzka verejných školských zariadení je preneseným výkonom štátu a vyžadujú si rekonštrukciu.
          Na košickom stretnutí sa primátori K8 venovali aj prechodu kompetencií na obce pri zabezpečovaní sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov. Vzhľadom na nejasnosti procesu žiadajú, aby bola posunutá účinnosť zákona o pomoci v hmotnej núdzi na 1. január 2007 alebo 2008, respektíve o prechodné obdobie, počas ktorého sa bude štát podieľať na nákladoch spojených s agendou vyplácania príspevkov.


 Piati z ôsmich primátorov krajských miest Slovenskej republiky združení v Klube primátorov K-8 sa 23. a 24. mája 2005 stretli v Košiciach. Na rokovaní sa zúčastnili zľava Ferdinand Vítek (Nitra), Andrej Ďurkovský (Bratislava), Zdenko Trebuľa (Košice), Milan Benč (Prešov) a Branislav Celler (Trenčín).
     


       

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!