Primátor ocenil detské osobnosti mesta v školskom roku 2017/2018

20. 6. 2018

Najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2017/2018 vyhlásili v stredu 20. júna 2018 v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne.

Z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka si počas slávnosti prevzalo ocenenie 17 jednotlivcov a 11 tímov.

„Chceme vám dať najavo, že si vážime to, čo robíte a že pre nás veľa znamenáte,“ prihovoril sa oceneným R. Rybníček. „Toto mesto s deťmi ako ste vy, rastie. Chcem vám poďakovať, že robíte fantastickú reklamu nielen sebe, svojej rodine a svojej škole, ale aj tomuto mestu. Aj vy robíte toto mesto krajším, aj vďaka vám je populárne medzi ľuďmi, ktorí z Trenčína nie sú. Prajem vám veľa zdravia, veľa šťastia, veľa vnútornej sily a veľa trpezlivosti. Nikdy sa nevzdávajte. Sme na vás veľmi pyšní a držíme vám vo všetkom, čo budete robiť, palce.“

Ocenení žiaci

 • Najlepším matematikom a fyzikom je Michal Krulich zo Základnej školy na Dlhých Honoch. Počas školského roku 2017/2018 úspešne reprezentoval školu na 5 olympiádach – dejepisnej, technickej, chemickej a matematickej, v ktorej sa prebojoval do krajského kola a obsadil 2. miesto. Najväčší úspech dosiahol v krajskom kole fyzikálnej olympiády, kde získal 1. miesto. Na súťaže ho pripravovali pedagógovia Renáta Krivošová a Michal Galko.

Michal Krulich (4)

 • Najlepším biológom je Natália Přibylová zo ZŠ, Dlhé Hony. Záujem o biológiu prejavuje na hodinách biológie a na biologickom krúžku. Perspektívne sa chce venovať štúdiu biológie. V tomto školskom roku vybojovala v krajskom kole biologickej olympiády 1. miesto. Pripravovala ju Barbora Halgošová.

Natália Přibylová (2)

 • Najlepším geografom je Terézia Lendvayová z tej istej školy. V tomto školskom roku dosiahla viaceré úspechy. V okresnom kole biologickej olympiády obsadila 1. miesto, 2. miesto v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka, 3. miesto v celoslovenskej súťaži Expert 7 v téme Tajomstvá prírody, 2. miesto v celkovom hodnotení celoslovenskej súťaže Expert 7. O jej všestrannom nadaní hovorí aj umiestnenie v dejepisnej olympiáde a v súťaži Informatický bobor (iBobor). Najväčším úspechom však bolo 1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády kategórie F. Radosť z úspechu mala aj Antónia Dvoranová, ktorá ju na súťaž pripravovala.

Terézia Lendvayová (2)

 • Najlepším olympionikom v anglickom jazyku je Júlia Bystrická (ZŠ, Dlhé Hony). Nakoľko školskú dochádzku ako 6-ročná začala v Írsku, kde absolvovala celý prvý ročník, súťažila v skupine anglofónnych žiakov. Zúčastnila sa viacerých olympiád a súťaží. V okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka obsadila 3. miesto a v okresnom kole olympiády z fyziky bola druhá. Medzi najväčšie úspechy patrí 3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v skupine žiakov, ktorých materinským jazykom je angličtina. Na olympiádu v anglickom jazyku pripravovala Eva Kličková.

Júlia Bystrická (4)

 • Najlepším olympionikom v nemeckom jazyku je Ján Marušinec zo Základnej školy na Veľkomoravskej ulici. Nemčinu sa v škole učí prvý rok. Avšak za rok učenia v škole by bolo ťažké dosiahnuť také úspechy, ako sa mu podarilo. Učí sa ju aj vďaka svojej rodine, ktorá žije v Rakúsku. V januári tohto roka vyhral vo svojej kategórii prvé miesto v okresnom kole a o mesiac v krajskom kole obsadil 2. miesto.

Ján Marušinec (3)

 • Najlepším olympionikom v ruskom jazyku je Izabela Mišáková (ZŠ, Dlhé Hony). Na olympiáde z ruského jazyka ako jedna z najmladších účastníčok vo svojej kategórii obsadila 1. miesto v krajskom kole, čím postúpila do celoštátneho kola. V celoslovenskom kole olympiády sa umiestnila na štvrtom mieste. Na olympiádu ju pripravila Iveta Bočkayová.

Izabela Mišáková (3)

 • Najlepším Slávikom Slovenska je Ema Vavríková (ZŠ, Dlhé Hony). Žiačka 3. ročníka sa odmalička tešila na tanec a spev ľudových piesní v  DFS Laštek v Ilave. Radosť z objavovania krás folklóru, ľudovej piesne s podporou svojho hudobného talentu  zúročuje nielen na vystúpeniach folklórneho súboru, ale aj opakovaným úspechmi v regionálnej speváckej súťaži Trenčianske hodiny a tento raz i druhým miestom v krajskom kole Slávika Slovenska, z ktorého má radosť aj jej učiteľka Renáta Fabová.

Ema Vavríková

 • Najlepším recitátorom poézie na Hviezdoslavovom Kubín je Ema Slezáková zo Súkromnej základnej školy FUTURUM. V tomto školskom roku sa prebojovala do celoslovenského kola rozprávkovej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a taktiež bola úspešná v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde po získaní 1. miesta v krajskom kole, postupuje do kola celonárodného. Veľký úspech dosiahla aj svojou pisateľskou činnosťou, keď sa ako nováčik prihlásila do literárnej súťaže Literárna Senica a jej práca bola odbornou porotou ocenená a následne aj uverejnená v rovnomennom zborníku. Na jej úspechu sa podieľali aj učiteľky Anna Tisoňová a Anna Strempeková.

Ema Slezáková

 • Najlepším recitátorom prózy na Hviezdoslavovom Kubíne je Emília Škvareninová (ZŠ, Dlhé Hony). Zvíťazila v okresnom kole a postúpila do krajského kola súťaže, kde obsadila 1. miesto. Pripravovala ju Renata Fabová. Na oceňovaní sa nemohla zúčastniť, preto cenu prevzala učiteľka Iveta Bočkayová.
 • Najlepšou violončelistkou je Lola Bartošíková zo ZUŠ K. Pádivého. Hre na violončele sa venuje od roku 2013, toho času pod vedením Jany Ďurišovej. Na školskej súťaži sa pravidelne umiestňuje na prvom mieste. Tento rok absolvovala súťaž Mladý violončelista Slovenska 2018 v Kežmarku, na ktorej obhájila minuloročné víťazstvo. Okrem toho súťažila na Violončelovej jeseni v Modre, kde získala Zlaté pásmo. V lete 2017 absolvovala medzinárodné majstrovské kurzy Crescendo Summer Institute v Tokaji, v Maďarsku, kde hrala aj na záverečnom koncerte. V roku 2017 bola ocenená ako jeden z talentov Trenčianskeho kraja. Posledný rok sa rozvíja aj pod vedením majstra Jozefa Luptáka. Na slávnosti predviedla svoj talent aj naživo vo svojom vystúpení.

Lola bartošíková

 • Najlepším cimbalistom je Jozef Cibulka zo ZUŠ K. Pádivého. Má záujem študovať cimbal na konzervatóriu v Banskej Bystrici, kde bol úspešne prijatý s najvyšším počtom bodov 97,1 získaným na prijímacích skúškach. V máji sa zúčastnil celoslovenskej cimbalovej súťaže žiakov ZUŠ v Bratislave, kde vo svojej kategórií získal zlaté pásmo s najvyšším počtom bodov. Ocenený cimbalista vystúpil aj počas slávnostného odovzdávania cien detským osobnostiam.

cimbalista Cibulka

 • Najlepšou atlétkou v skoku do diaľky je Tamara Balajová zo ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Žiačka 8. ročníka výborne reprezentuje školu i atletický oddiel Slávia Športové gymnázium, kde preteká v skoku do diaľky, v behoch od 60 m do 600 m a v štafetových behoch na národnej aj medzinárodnej úrovni. Na Majstrovstvách SR obsadila medzi staršími žiačkami v skoku do diaľky 3. miesto a v štafete 4×60 m 2. miesto. Na halových MSR v päťboji 2. miesto. Cenu prevzal riaditeľ školy. Tamara sa práve v tom čase súťažila na ďalších Majstrovstvách SR.
 • Najlepšou atlétkou v hode kriketovou loptičkou je Karolína Dovičinová zo ZŠ na Hodžovej ulici. Začínala s futbalom, hrala za AS Trenčín a od II. stupňa ZŠ hrá hádzanú, tiež v klube AS Trenčín. V tomto športe je súčasnou majsterkou SR a opakovane bola vyhlásená za najlepšiu brankárku majstrovstiev. Je členkou slovenskej reprezentácie v hádzanej. V tomto školskom roku obsadila 2. miesto na okresnom kole v atletike škôl vo vrhu guľou a 1. miesto v okresnom aj krajskom kole v hode kriketovou loptičkou a postúpila na Majstrovstvá SR, ktoré sa konajú 21. – 22. júna v Trnave. Na súťaž ju pripravovala Eva Bacová. Cenu za Karolínu prevzala Nasťa Vráblová.
 • Najlepší bedmintonisti sú Lucia Hríbiková a Natália Polhorská (ZŠ, Dlhé Hony). Lucia sa venuje bedmintomu od útleho veku vďaka svojmu otcovi, ktorý ju pripravuje na medzinárodné i  domáce súťaže. Jozef Hríbik je dodnes jej hlavným trénerom spolu s Miroslavom Klimom. V krajskom kole v Ilave sa so svojou spoluhráčkou umiestnila na 2. mieste. Natália sa pred pár rokmi venovala ľadovému hokeju, po čase skúsila bedminton, ktorému sa venuje  3 roky. Do základov bedmintonu ju zasvätil  tréner Jozef Hríbik. Za svoje úspechy vďačí tiež Michalovi Matejkovi.

Lucia Hríbiková a Natália Polhorská (3)

 • Najlepšími hokejistami sú deviataci zo ZŠ na Hodžovej ulici. Tento školský rok chlapci ročníka 2002/2003 svedomito pracovali nielen v škole, ale aj na tréningoch ľadového hokeja pod vedením trénera a zároveň pána učiteľa Martina Adamca. Odmenou za ich prácu bolo získanie druhého miesta v celoslovenskej súťaži kategórie KADETOV v ľadovom hokeji. Do posledného momentu súperili o prvé miesto. Kapitánom mužstva bol Šimon Bečár.

Šimon Bečár (3)

 • Najlepšími florbalistami sú starší žiaci trénera Patrika Zelenku zo ZŠ na Hodžovej ulici. Tento rok sa pokúsili opäť postúpiť na záverečný turnaj Majstrovstiev Slovenska. Na ňom potvrdili, že florbal vedia hrať a opäť siahali na prvenstvo. To im však tento rok uniklo vskutku iba o vlások, nakoľko vo finále podľahli súperovi najtesnejším rozdielom. Cenu za tím prevzal Andrej Krajčovič.

Andrej Krajčovič florbal (8)

 • Najlepšími gymnastkami sú Nasťa Vrábelová, Natália Brezanová, Lucia Mikušová, Zoja Sirotná a Simona Feherová (ZŠ, Hodžova) trénera Petra Bolačeka. Tento školský rok sa im ako gymnastickej skupine podarilo postúpiť cez okresné, regionálne a krajské kolo až na Majstrovstvá SR, ktoré sa konali v Poprade. V obrovskej konkurencii sa umiestnili na 4. mieste.

Gymnastky ZŠ Hodžova (5)

 • Najlepšími futsalistami sú žiaci Základnej školy na Ulici L. Novomeského. Pod trénerskou taktovkou Petra Číbika sa plynule prebojovali turnajom a vo finále zdolali Dubnicu nad Váhom, čím si zabezpečili celkové víťazstvo v krajskom kole. Cenu prevzal kapitán Richard Žákech.
 • Najlepší futbalisti sú chlapci zo ZŠ na Ul. L. Novomeského. Prebojovali sa do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v Národnom tréningovom centre v Poprade. Vo finálovom zápase zdolali Žilinu 5:3 a stali sa Majstrami SR, z čoho tešili nielen chlapci, ale aj ich tréner Marek Ďanovský. Zároveň vyhrali pre školu aj finančnú čiastku 3000,-€, ktorá bude použitá na nákup športových potrieb. Z tohto tímu bol individuálne ocenený Samuel Andrejko, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho brankára. Cenu za najlepších futbalistov prevzal Richard Žákech.

Richard Žákech (4)

 • Najlepší vo futbale sú mladší žiaci a žiačky zo ZŠ, Novomeského. V jubilejnom 20. ročníku McDonald’s Cup zvíťazili a odniesli si majstrovský titul. Chlapci a dievčatá bez problémov prechádzali turnajom a vo finále s ľahkosťou zdolali Ružomberok 5:1. Z tímu boli ocenení aj jednotlivci – Timea Majanová za najtvrdšiu strelu a Nikolas Kopunec ako najlepší brankár. Na vynikajúcom výsledku majú zásluhu mladé futbalistky a futbalisti a takisto ich tréner Miroslav Karas. Ocenenie prevzal kapitán Matúš Galajda.

Matúš Galajda (3)

 • Najlepšie hádzanárky sú zo ZŠ na Hodžovej ulici. Pripravovala ich Katarína Paulínyová. Staršie žiačky sa v tomto súťažnom ročníku stali Majsterkami Slovenska. Tento rok opäť bez prehry prešli okresným, regionálnym a krajským kolom a podarilo sa im znova postúpiť na Majstrovstvá Slovenska v hádzanej 20. – 21. 6. 2018 v Trnave. Základnú školu budú reprezentovať Dovičinová Karolína, Vlhová Nina, Opátová Klaudia, Paulínyová Petra, Paulínyová Klára, Ukušová Karolína, Mruškovičová Petra, Šimovičová Paulína, Babulíková Eva, Ferenyiová Chiara, Králová Kristína, Valachová Zuzana. Cenu za tím prevzala Nasťa Vrábelová.
 • Najlepší hádzanári sú zo ZŠ na Ul. L. Novomeského. Pod vedením učiteľa Dominika Kaduka úspešne a jednoznačne zvládli okresné kolo, na základe ktorého postúpili na krajskú úroveň. V športovej hale v Považskej Bystrici podľahli domácim súperom – žiakom zo športovej triedy a obsadili 3. miesto. Cenu prevzal kapitán Lucas Demitra (na fotografii v strede).

Lucas Demitra

 • Najlepší basketbalisti sú z rovnakej školy. Pod vedením učiteľa Dominika Kaduka po náročnom zápase so ZŠ, Hodžova postúpili do regionálneho kola, kde vo finálovom zápase proti Myjave jednoznačne vyhrali rozdielom triedy. V krajskom kole v náročnom zápase s Prievidzou síce prehrali, ale obsadili krásne 3. miesto. Cenu prevzal kapitán Kristián Kaduk.

Kristián Kaduk (4)

MIMORIADNE OCENENIA

 • Najlepšou golfistkou je Olívia Grachová zo ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Prváčka sa golfu venuje od 3 rokov. Spočiatku ju trénovali rodičia v golfovom tábore. V súčasnosti trénuje päťkrát do týždňa. V októbri 2017 sa zúčastnila na ihrisku Heritage Penati Golf Resort záverečného dvojdňového medzinárodného finále U.S.Kids Golf Tour 2017 a vybojovala vo finále 1. miesto v kategórii dievčat do 8 rokov. Taktiež sa stala absolútnou víťazkou sezóny 2017 na základe celosezónneho rebríčka v rámci všetkých 11-tich vekových kategórií až do 18 rokov (absolútnou víťazkou sa stala už druhý rok po sebe), vďaka čomu získala nominačný list na majstrovstvá Európy U.S.Kids Golf European Championship 2018 a na majstrovstvá sveta U.S.Kids Golf World Championship 2018. V máji sa zúčastnila na majstrovstvách Európy v Škótsku U.S.Kids Golf European Championship 2018, kde odohrala 3 kolá a umiestnila sa na krásnom 17. mieste. Zo slovenskej výpravy bola Olívia druhá najlepšia.

Olívia Grachová (6)

 • Najlepšou fitnesskou je Lucia Mikušová zo ZŠ, Hodžova. Patrí medzi úspešné reprezentantky klubu Fitness Gabrhel. Získala 2. miesto na Majstrovstvách Európy 2017 vo Fitness detí, umiestnila sa na 4. mieste na Majstrovstvách sveta vo Fitness detí 2017, bola nominovaná na Majstrovstvá sveta 2018 (15. – 17. 6. 2018), získala taktiež 2. miesto vo Fitness dorasteniek na Majstrovstvách SR 2018 a 2. miesto vo Fitness detí na Majstrovstvách SR 2018. Jej trénerkou je Mariana Holbová.

Lucia Mikušová

 • Najlepšou olympioničkou vo francúzskom jazyku je Leila Kadlecová zo ZŠ, Dlhé Hony. Narodila sa v Kanade, celý prvý stupeň absolvovala v Dánsku a od roku 2016 sa stala žiačkou základnej školy v Trenčíne. Hoci sa francúzsky jazyk v ZŠ nevyučuje, pri príprave na olympiádu bola Leile nápomocná učiteľka Eva Kličková. V celoslovenskom kole získala 3. miesto.

Leila Kadlecová

 • Najlepší recitátor v ruskom jazyku je Samuel Sedláček zo ZŠ, Hodžova. Nezaváhal ani na chvíľu, keď prišla ponuka zúčastniť sa súťaže mladých recitátorov poézie a prózy v ruskom jazyku Živá klasika, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy a kultúry Ruskej Federácie. V spolupráci s vyučujúcou ruského jazyka Erikou Topilinovou, siahol po ruskej klasike a vybral si úryvok z románu Leva Nikolajeviča Tolstého Anna Karenina. Táto súťaž bola zaujímavá aj tým, že žiak sa nezúčastnil priamo výberových kôl, ale komisia vybrala víťazov na základe zaslanej nahrávky prednesu úryvku z prózy, ktorá bola zhotovená priamo na hodine ruského jazyka v spolupráci so spolužiakmi Samuela. Nahrávka bola zverejnená na internete, a tak bola k dispozícii členom komisie na posúdenie. Samuel obsadil v tejto súťaži 3. miesto a vyhral trojtýždňový pobyt a účasť na medzinárodnom finále v Rusku v  Medzinárodnom detskom centre Artek.

Samuel Sedláček (3)

 • Najlepšími programátormi sú Martin Šamaj, Zuzana Mareková, Lucia Ševčovičová, Matej Pučko, všetci 6. A, Ráchel Bučeková, 8. A – ZŠ, Kubranská. Počas celého školského roka úspešne reprezentovali školu i mesto v súťažiach zameraných na programovanie a tvorbu počítačových hier.  Za najvýznamnejšie úspechy možno považovať celkové 3. miesto v celoslovenskom finále  súťaže iHRA, 4. a 5. miesto v súťaži Galaxiáda – tvorba hry, 3. miesto v programovaní  hry  v celoslovenskej súťaži Scratch Match a ďalšie ocenenia vytvorených hier v tej istej súťaži. V júni sa zúčastnili celoslovenského finále v programovacej súťaži Palma Junior. Do finále postúpilo šesť najlepších dvojíc z celého Slovenska. Tri z nich boli zo ZŠ, Kubranská. Získali 1. a 3. miesto. Tretie miesto získali Zuzka Mareková a Lucia Ševčovičová, ktoré boli jedinými dievčatami nielen vo svojej kategórii, ale aj jediné dievčatá, ktoré postúpili do finále z celého Slovenska. So žiakmi pracuje, motivuje ich k stále lepším výkonom a pomáha im objavovať vlastné možnosti učiteľka Eva Mareková. Cenu prevzala Ráchel Bučeková.

Rachel Bučeková

V závere slávnostného odovzdávania cien vyhlásili aj najúspešnejšie základné školy. V oblasti predmetových súťaží, vedomostných a umeleckých súťaží v tomto školskom roku obhájila svoje prvenstvo Základná škola na Dlhých Honoch. Najúspešnejšou školou v športových súťažiach sa stala Základná škola na Hodžovej ulici.

Všetkým oceneným blahoželáme!

Detske osobnosti Spoločná

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!