Primátor mesta ocenil pedagógov a žiakov

29. 6. 2021

Primátor mesta Richard Rybníček ocenil v utorok 29. júla 2021 v obradnej sieni Mestského úradu v Trenčíne päť úspešných pedagógov a deviatim žiakom mestských škôl odovzdal cenu Najvýraznejšia detská osobnosť mesta Trenčín 2021.

Ocenení pedagógovia

PaedDr. Iveta Bočkayová (ZŠ, Dlhé Hony 1) – Svoj pedagogický talent, tvorivosť a schopnosť motivovať žiakov začala v školstve uplatňovať už od roku 1986. V Základnej škole na Dlhých Honoch pracuje od roku 1994. Je výbornou učiteľkou ruského jazyka, etickej a výtvarnej výchovy, kde naplno využíva svoje tvorivé umelecké a jazykové schopnosti, osobnostné a morálne kvality. Svoju pracovitosť, profesionalitu, empatiu, ústretovosť, pokoj a rozvahu uplatňuje aj ako zástupkyňa riaditeľa od roku 1998. 

Množstvo hodín venuje tvorivej práci s deťmi pri príprave na súťaže. Výsledkom sú výborné výsledky jej žiakov nielen vo výtvarných súťažiach, ale predovšetkým v olympiáde z ruského jazyka, kde jej žiaci viackrát uspeli na najvyšších priečkach krajskej i celoslovenskej úrovne. Priateľským a pohodovým prístupom vytvára v kolektíve príjemnú a pokojnú pracovnú atmosféru, čo je v dnešnej uponáhľanej dobe vzácnosť.

 

Mgr. Martina Bučeková (ZŠ, Kubranská 80) – Vyštudovala učiteľstvo 1. stupňa a zároveň je špeciálnym pedagógom so špecializáciou pre sluchovo postihnutých. V ZŠ na Kubranskej začala pôsobiť v školskom roku 2002/2003 ako vychovávateľka v ŠKD pre sluchovo postihnuté deti. Napriek tomu, že svoje pracovné pôsobisko na krátky čas zmenila, v roku 2006 ju život zavial opäť tam, kde s pedagogickou praxou začínala. Tu sa venuje špeciálnopedagogickej činnosti, vyučovaniu na 1. stupni v klasických triedach i triedach pre nadané deti.

Hľadanie cesty, ako sa veci dajú spraviť čo najlepšie – to asi najviac charakterizuje jej prístup k vyučovaniu, pri ktorom využíva inovatívne metódy. Spolu s ďalšími kolegyňami stojí za zrodom dnes už tradičného Dňa rodiny, ktorý škola organizuje od roku 2016. Aj vďaka vytvoreniu  možnosti neformálne sa stretnúť na pôde školy s množstvom rodičov,  možno hovoriť o budovaní dobrých vzťahov v trojuholníku škola – žiak – rodič. 

 

Mgr. Pavol Dúcky (ZŠ, Bezručova 66) – Pedagogickému povolaniu sa venuje už viac ako 37 rokov. Svoje prvé pracovné skúsenosti nadobudol v základnej škole na Bezručovej ulici, kde s prestávkou pôsobí už 23 rokov. Kladie dôraz na motiváciu žiakov a snaží sa, aby škola bola pre nich podnetným prostredím. Preferuje zážitkové učenie, pri ktorom deti s radosťou objavujú svet všetkými zmyslami.

Počas pôsobenia v základných školách organizoval rôzne letné putovné tábory zamerané na spoznávanie Slovenska a ochranu prírody. Už 20 rokov sa so žiakmi zapája do projektu ochrany žiab na Skalke pri Trenčíne. Svoju lásku k prírode odovzdával svojim žiakom aj prostredníctvom turistických krúžkov, ktoré viedol.  Mnoho rokov trénoval dievčatá volejbal a viedol krúžky športových a loptových hier. Už 10 rokov dobrovoľne so žiakmi preberá zodpovednosť za hroby vojakov padlých v 1. svetovej vojne, čím ich motivuje k úcte k histórii a k láske ku krajine a národu.

 

Janka Mikulčíková (ZUŠ Karola Pádivého) – Kariéru učiteľky základnej umeleckej školy začala v roku 1972 v Strednej hudobnej škole internátnej pre mládež s vadami zraku v Prahe, kde vyštudovala hru na flautu a akordeón. V ZUŠ K. Pádivého pracuje od roku 1993, teda 28 rokov.

S nadšením a láskou sa venuje práci s hudobne nadanými deťmi, ich vzdelávaniu a výchove. So žiakmi sa zapája do aktivít obce Svinná, kde pracuje na elokovanom pracovisku ZUŠ K. Pádivého. Od roku 1978 až do roku 2002 viedla detský spevácky zbor, s ktorým v roku 1982 získala krajské ocenenie. Sama aktívne spievala v ženskom speváckom zbore. Krajské ocenenia získali aj jej žiaci Janka Murínová v hre na flaute, Ján Kyselica v hre na akordeóne a jej žiačka Anna Izakovičová vyštudovala konzervatórium, hru na flaute a dnes pôsobí v komornom orchestri v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Anna Šternová (ZŠ, Veľkomoravská) – Po skončení štúdia na UKF v Nitre nastúpila ako čerstvá absolventka na post učiteľky slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v ZŠ na Veľkomoravskej ulici  v Trenčíne, kde pôsobí od roku 1995.  V očiach študentov vystupuje ako prísna, spravodlivá učiteľka s prirodzeným rešpektom. No ak ju spoznáte bližšie, zistíte, že spod  jej racionálneho výrazu presvitá žiara pokojného, priateľského úsmevu a sympatie.

Od roku 2017 je vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy. Svojou prirodzenosťou, autentickosťou, vnímavosťou a organizačným talentom udržiava pracovnú atmosféru v rovnováhe a v pohode.  Je človekom, ktorý vypočuje, poradí, vybaví, zariadi. Aj vďaka jej intenzívnej práci, logistickému potenciálu v čase koronakrízy dištančné vzdelávanie a riešenie aktuálnych výziev prebiehalo bez výrazných stresov a nervozity.

Ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín 2021

Najlepší olympionik vo fyzike – Tomáš Otrubčák (ZŠ, Dlhé Hony 1)

Žiak 9. C triedy sa v tomto školskom roku sa s nadšením zapojil do olympiád z dejepisu, matematiky a fyziky. Vo všetkých troch predmetoch postúpil do krajského kola s vynikajúcimi výsledkami. V krajskom kole dejepisnej a matematickej olympiády získal 4. miesto, vo fyzike získal 1. miesto.

Najlepšia olympionička v matematike – Zuzana Mareková (ZŠ, Kubranská 80)

Žiačka 9. ročníka triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Počas deviatich rokov štúdia reprezentovala školu v matematike, recitačných súťažiach, logickej olympiáde, niekoľkokrát bola finalistkou finálových kôl celoslovenských súťaží v programovaní, v ktorých sa väčšinou umiestňuje na popredných miestach. Okrem zodpovednej prípravy na vyučovanie a súťaže sa stíha venovať ZUŠ, navštevuje dramatický aj výtvarný odbor, na jazykovej škole si rozširuje znalosti cudzích jazykov, venuje sa aj bedmintonu.

Najlepšia olympionička v nemeckom jazyku kategória 1C – Anna Isabella Niederleitner (ZŠ, Hodžova 37)

Žiačka 6. ročníka sa napriek svojmu mladému veku presadila v konkurencii oveľa starších žiakov a získala v Krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1C 2. miesto. Odmalička sa venuje aj tancu na ľade. Minulý rok získala titul majsterky Rakúska v krasokorčuľovaní v kategórii mladších žiačok a nebála sa zabojovať aj tento rok a umiestnila sa na 2. mieste.

Úspešní olympionici v technike – Benjamín Skukálek a Michal Lajčiak (ZŠ, Veľkomoravská 12)

Žiaci 9. ročníka obľubujú matematiku, fyziku a techniku. V okresnom kole technickej olympiády kategórie A spolu obsadili 1. miesto. Tým si zabezpečili postup do krajského kola, ktoré prebiehalo formou online testu. Obom chlapcom učarovala aj robotika a programovanie, ku ktorým „pričuchli“ vďaka počítačovo-robotickému krúžku.

Najlepší olympionik v nemeckom jazyku – Ján Marušinec (ZŠ, Veľkomoravská 12)

Žiak 9. ročníka minulý školský rok dosiahol výborné výsledky v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B, v ktorom sa umiestnil na 2. mieste. Tento školský rok sa mu podaril excelentný výsledok, najlepší z najlepších. V olympiáde z nemeckého jazyka, v kategórii 1B obsadil 1. miesto v celoslovenskom kole.  

Najlepšia výtvarníčka – Laura Stropková (ZUŠ K. Pádivého, Nám. SNP 2)

Základnú umeleckú školu navštevuje od svojich 5-tich rokov. Kresba a maľba jej učarovali natoľko, že po ôsmich rokoch štúdia mohla mať samostatnú výstavu. V tomto školskom roku aj napriek pandémii obsadila 1. miesto a získala Čestné uznanie vo výtvarnej súťaži Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja. Laurina životná cesta bude pokračovať na vysokej umeleckej škole v oblasti ilustrácie. Na tejto ceste jej želáme veľa úspechov, tvorivej inšpirácie a radosť z vlastnej tvorby.

Najlepšia športovkyňa v rýchlostnej kanoistike – Martina Miškolciová (ZŠ, Veľkomoravská 12)

Od šiestich rokov začala jazdiť a starať sa o kone. V trinástich jej učarovali lode, začala tvrdo trénovať pod vedením Ladislava Váňu. Neskôr sa jej začal venovať tréner Peter Stolárik. Obom trénerom vďačí za to, že v roku 2019 vyhrala tretie miesto na Slovenskom Pohári, o rok neskôr sa stala štvornásobnou Majsterkou Slovenska. Teraz ju čaká obhájenie titulu a rada by sa dostala na Olympijské Nádeje do Račíc. Každý deň absolvuje dvojfázové tréningy a robí všetko preto aby sa dostala na Olympiádu.

Najlepší atlét – Martin Varhanik (ZŠ, Bezručova)

 

Žiak 9. ročníka reprezentuje v bežeckých súťažiach ZŠ i atletický oddiel Slávia Trenčín, preteká v behoch od 60 m do 300 m na národnej aj medzinárodnej úrovni. V uplynulom školskom roku sa zúčastnil na Majstrovstvách SR v atletike, kde obsadil medzi staršími žiakmi v behu na 300 m – 1. miesto. Na Majstrovstvách Západoslovenského atletického zväzu získal opakovanie v behu na 60 m – 1. miesto a behu na 150 m a 300 m tiež – 1. miesta. Zúčastnil sa aj Európskeho týždňa atletiky v Brne, kde obsadil v európskom kontexte 1. miesta v behu na 60 m a 300 m.

Všetkým oceneným blahoželáme!

 

 

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!