Primátor B. Celler: Mesto Trenčín je stabilné

1. 11. 2010

Tak ako iné samosprávy aj mesto Trenčín čerpá značnú časť svojho príjmu z podielových daní. Vzhľadom na vývoj v uplynulom období, kedy chodili niektoré platby zo strany štátu oneskorene, eviduje záväzky aj po dobe splatnosti.  Tieto sú však priebežne hradené a nie je potrebné v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zavádzať ozdravný režim. K dnešnému dňu sú neuhradené záväzky samosprávy v zmysle vyššie uvedených opatrení citovaného zákona v meste Trenčín vo výške 1,65%  pričom opatrenia zo zákona je povinné mesto vykonať ak by dosiahli výšku 15%.


Mesto navyše očakáva od štátu ďalšie príjmy vo výške 5,1 mil. eur v súvislosti s modernizáciou železničnej trate a iných projektov a ďalších 720 tisíc eur ako refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu škôl financovaných z eurofondov, ktoré dočasne uhradilo z vlastných zdrojov.


Druhým kritériom, ktorý sa posudzuje je stanovený maximálny limit úverov a pôžičiek, ktoré môžu samosprávy  použiť vzhľadom k ich bežným príjmom. Tento je stanovený zákonom na úrovni 60 % príjmov predchádzajúceho roka a mesto Trenčín, nakoľko spláca úvery podľa stanovených termínov, bude mať uvedené kritérium na konci tohto roka na úrovni 38 % s klesajúcou tendenciou. Na rok 2011 je to iba 35 %, v roku 2012 to má byť 26 %.


Predovšetkým chceme zdôrazniť, že vďaka úverovým prostriedkom mohlo mesto realizovať projekty  potrebné pre jeho strategický rozvoj a tými sú napríklad projekt Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín a príprava priemyselného parku. Investovali sme ich teda do budúcnosti nášho mesta,“ upresňuje primátor B. Celler a dodáva: „Napríklad v prípade priemyselného parku sú vložené prostriedky nielen plne návratné, ale majú aj efekt v podobe dane z nehnuteľností, ktorú musia noví investori mestu zaplatiť.“


Už v roku 2012 to bude prvých 300 tisíc eur ročne od taiwanského investora, po celom naplnení parku bude príjem do mestského rozpočtu z dane z nehnuteľností až 2 mil. eur ročne. „Práve tieto prostriedky vieme použiť na nové chodníky, opravy ciest a iné pre ďalší rozvoj mesta,“ dodáva primátor B. Celler.


Primátor zároveň zdôraznil, že mesto sa dištancuje od výrokov niektorých poslancov, ktoré odzneli v poslednom období v médiách a ktoré podľa jeho názoru poškodzujú dobré meno mesta. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!